HoofdnieuwsRegionaal

Sloop en nieuwbouw ‘Halbertsmaflat’ Kollum

DOKKUM – Op maandag 1 december 2014, ’s morgens om negen uur, wordt een start gemaakt met de sloop van de ‘Halbertsmaflat’ in Kollum. Om de goede samenwerking tussen gemeente en woningcorporatie te benadrukken geven wethouder Jan Benedictus, die onder andere Volkshuisvesting in zijn portefeuille heeft, en Jis van der Veen, directeur-bestuurder van Thús Wonen, gezamenlijk het startsein voor de sloop van de flat. De intentie is om het gebouw voor de jaarwisseling te slopen.

Oud maakt plaats voor nieuw. In het kader van de herstructurering stond het appartementen-complex aan de Halbertsmastraat te Kollum, in de volksmond de ‘Halbertsmaflat’, vanaf 2005 op de nominatie voor sloop. De flat is langzaam maar zeker leeg gekomen doordat huurders gebruik konden maken van een sociaal plan. Afgelopen voorjaar zijn de laatste vier bewoners uit de flat vertrokken en is het contract met antikraak “Carex” opgezegd.

In het Woonakkoord 2012 is met de gemeente Kollumerland c.a. afgesproken, om de ‘Halbertsmaflat’ nog tien jaar door te exploiteren. Uitvoerig onderzoek heeft echter aangetoond dat de achttien appartementen, gebouwd in 1968, in een slechte staat verkeren. Daarbij  hebben de appartementen veel achterstallig onderhoud, een slechte energieprestatie en een enorme geluidsoverlast tussen de appartementen onderling. Het was niet mogelijk de appartementen, tegen aanvaardbare kosten, te laten voldoen aan de kwaliteitseisen van Thús Wonen.

Het ontwerp van het nieuwe complex is in nauwe samenwerking met de gemeente tot stand gekomen en er is rekening gehouden met de invulling rondom het complex zoals verharding en groen.

De unieke ligging aan de doorgaande vaarroute van Kollum, aan de rand van het centrum, maakt de locatie bijzonder aantrekkelijk. De verwachte demografische veranderingen en de slechte staat van de ‘Halbertsmaflat’ bieden nu de mogelijkheid om voor huurders een perfecte woonlocatie aan te bieden. Er is rekening gehouden met de verwachte vraag naar levensloop-bestendige woningen en dit zal resulteren in de bouw van zeventien appartementen die aan deze eisen voldoen. In dit type woning kunnen mensen ondanks een fysieke beperking, zo lang mogelijk thuis blijven wonen.

 

 

Foto’s Fokke Jongsma

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button