HoofdnieuwsRegionaal

Sluitende begroting 2017 met ruimte voor ambities

KOLLUM – Het college van burgemeester en wethouders van Kollumerland c.a. heeft zijn derde begroting uit de huidige bestuursperiode aangeboden aan de gemeenteraad. Een sluitende begroting, die ruimte biedt voor ambities. Inkomsten en uitgaven staan in een gezonde verhouding tot elkaar.

Wethouder Jelle Boerema (o.a. Financiën): “Onze begroting is op orde zonder dat dit ten koste gaat van voorzieningen voor de inwoners. Dat blijft nog steeds een forse opgave! Als college zetten we ons in om Kollumerland c.a. aantrekkelijk te houden voor inwoners, bedrijven, instellingen en bezoekers, maar wél binnen de financiële mogelijkheden. Door keuzes te maken en ons te houden aan strakke financiële kaders, kunnen we een evenwichtige begroting presenteren. Ondanks grote kortingen van het Rijk op het sociaal domein zijn we in staat gebleken de rust, soliditeit en solidariteit te behouden”.

Lokale lasten
De verhoging van de OZB-tarieven in verband met inflatiecorrectie bedraagt 0,9%. Wij realiseren ons dat veel van onze inwoners het al lastig genoeg hebben, daarom willen we alleen de inflatiecorrectie toepassen. De afvalstoffenheffing daalt met 7,5%. De tarieven voor de rioolheffing worden, conform het verbreed gemeentelijke riolerings- en waterketenplan (VGRP), verhoogd met 3,1%. Alles met elkaar betekent dit dat de lokale belastingdruk voor de meeste huishoudens licht daalt en voor een kleine groep huishoudens gelijk blijft.

Langere termijn
Ook voor de langere termijn is het college optimistisch. De samenwerking met de samenwerkingspartners Dantumadiel, Dongeradeel en Ferwerderadiel gaat schaalvoordelen opleveren. De samenwerking heeft tot doel te komen tot kwaliteitsverbetering, een nog betere dienstverlening, de kwetsbaarheid te verminderen en de kostenbeheersing te verhogen.

Gemeenteraad
De begroting is een voorstel van het college aan de gemeenteraad. Deze bespreekt de begroting op 27 oktober in de begrotingscommissie en stelt de definitieve begroting vast in zijn vergadering van 3 november. De stukken zijn te vinden op www.kollumerland.nl, via gemeente  politiek  raadsinformatie  november 3.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button