HoofdnieuwsRegionaal

Sociale Zaken Kollumerland naar Dantumadiel en Dongeradeel

KOLLUM – Per 1 januari 2013 gaat de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Kollumerland c.a. één Sociale Dienst vormen met de gemeenten Dantumadiel en Dongeradeel. De samenwerking met de gemeente Achtkarspelen op het gebied van Sociale Zaken stopt grotendeels per die datum.

Kollumerland c.a. gaat met Dantumadiel en Dongeradeel een samenwerkingsverband aan met betrekking tot de uitvoering van de Wet Werk & Bijstand (WWB) en aanverwante regelingen.  Op dinsdag 18 december 2012, ’s middags om een uur, wordt in het gemeentehuis in Damwâld de samenwerkingsovereenkomst getekend. De samenwerking met de gemeente Achtkarspelen op dit gebied stopt per die datum voor het grootste gedeelte. Alleen op het onderdeel van de uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) blijft de samenwerking met Achtkarspelen onveranderd bestaan. De uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is geen onderdeel van enig samenwerkingsverband in de regio. Voor WMO-voorzieningen kunnen de inwoners blijvend terecht bij het WMO-loket in het gemeentehuis in Kollum.

De Gemeente Kollumerland c.a. werkte op het beleidsterrein Sociale Zaken vanaf 1 januari 2003 samen met de gemeente Achtkarspelen. Achtkarspelen onderzocht vanaf 2011, voor wat Sociale Zaken betreft, de samenwerking met buurgemeente Tytsjerksteradiel. Kollumerland c.a. achtte toen de tijd gekomen voor een herijking van de samenwerking. Men wilde pas tot een definitieve standpuntbepaling overgaan, nadat een zorgvuldige verkenning van de materie had plaatsgevonden.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button