HoofdnieuwsRegionaal

Studenten Wageningen University adviseren om waterbeheer in Noordoost Fryslân aan te passen en het veengebied te vernatten

BURGUM – In opdracht van de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân  hebben vier Nederlandse en drie Chinese studenten van  Wageningen University zich de afgelopen 3 maanden verdiept in het vraagstuk “Hoe urgent is het dat het veengebied onder water wordt gezet en hoe kan dit gebied dan worden ingericht als het eenmaal onder water staat”.  De studenten hebben hierbij als voorbeeldlocatie Veenwouden gebruikt. Afgelopen week hebben deze studenten hun eindpresentatie gehouden in het gemeentehuis van Dantumadiel. Wethouder Bos van Ruimte&Duurzaamheid, ambtenaren, docenten en medewerkers vanuit Altenburg & Wymenga en de Kenniswerkplaats waren hierbij aanwezig. Een van de resultaten van het onderzoek is dat de bodem van het veengebied bij de huidige vorm van waterbeheer de komende jaren dusdanig zal verlagen dat er ongewenste situaties ontstaan.

Risico’s zijn: schade aan de fundering van panden, hogere kansen op overstromingen en een overdaad aan nutriënten die ervoor zorgen dat de waterkwaliteit afneemt.  Het advies van de studenten was daarom om het waterbeheer aan te passen. Manieren om dit te doen zijn het wegpompen van water te verminderen of zelfs te beëindigen zodat het veen weer natter zal worden en de bodemdaling zal stoppen.

Een verandering in waterniveau zal leiden tot een ander landschap met andere mogelijkheden voor inkomstenbronnen. De studenten hebben diverse scenario’s uitgewerkt zoals een wetland park, individuele toeristische initiatieven, aquaculture en veehouderij op het gebied van eenden en waterbuffels. Het advies van de studenten is om een “waterwerkplaats” te ontwikkelen waar burgers, ondernemers en overheden nader onderzoek kunnen doen naar nieuwe vormen van waterbeheer en watergebruik en waar pilots worden ontwikkeld. Door de aanwezigen is de presentatie als waardevol en inspirerend ervaren. Vanuit de Kenniswerkplaats zal vervolg worden gegeven aan dit onderzoek.

De Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân is een plaats waar Overheid, Onderwijs, Onderzoeksinstellingen, ondernemers en Organisaties binnen de regio samenkomen om gezamenlijk te werken aan een vitaal Noordoost Fryslân. De kenniswerkplaats is een ontmoetingsplaats, werkatelier en onderzoekscentrum.

Meer informatie over de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân is te vinden op www.kenniswerkplaatsnoordoostfryslan.nl of te verkrijgen bij Rianne Vos, 0631679138 / [email protected]

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button