HoofdnieuwsRegionaal

Subsidie van Iepen Mienskipsfûns toegekend aan vv Kollum en Stichting Sportcentrum Achtkarspelen

KOLLUM – Dertig subsidieaanvragen vanuit het Iepen Mienskipsfûns om de leefbaarheid in Noordoost Fryslân te verbeteren zijn bij het Streekhuis in Burgum ingediend. Aan 14 initiatieven is subsidie toegekend; 16 initiatieven zijn afgewezen.

Initiatiefnemers uit een dorp, stad of regio konden tussen 2 en 31 maart subsidie aanvragen voor de provinciale regeling Iepen Mienskipsfûns. Door deze regeling stelt de Provincie Fryslân subsidie beschikbaar om goede ideeën en initiatieven verder te helpen. Initiatieven die ervoor zorgen dat de leefbaarheid in Fryslân verbetert. In totaal was voor Noordoost Fryslân € 160.000,- beschikbaar. Het Streekplatform Noordoost Fryslân heeft de subsidieaanvragen beoordeeld aan de hand van criteria zoals draagvlak, continuïteit van de activiteit en de mate waarin de activiteit samenwerking tussen mensen of organisaties bevordert.

Bij de kleine maatschappelijke initiatieven met een subsidiewaarde tot € 10.000,- werd subsidie toegekend voor: o.a.  Verbreden vrijwilligersbeleid/mantelzorg vv Kollum (10.000 euro) en Stichting Sportcentrum Achtkarspelen (12.500 euro)

Verbreden vrijwilligersbeleid/mantelzorg vv Kollum

VV Kollum wil bewoners optimaal betrekken bij het organiseren van activiteiten binnen de voetbalvereniging en in het dorp. Daarom wil zij samen met geïnteresseerde sportverenigingen in Kollum nieuwe groepen vrijwilligers activeren (met name ouderen) die in staat zijn dorpsgenoten (met een afstand tot de arbeidsmarkt) te begeleiden bij diverse werkzaamheden en zo vrijwilligerswerk structureel inbedden in Kollumer sportverenigingen.

Masterplan Buitenpost tbv realisatie Sport en Gezondheidscentrum

Bij het opstellen van het masterplan wordt gekeken naar bundeling van de algemene  voorzieningen in het dorp Buitenpost. Het masterplan brengt in kaart wat de mogelijkheden zijn om sportvoorzieningen, waar onder zwembad de Kûpe, Sport en Gezondheidscentrum Switte, sporthal de Moune, de woningbouwcorporatie en de gemeente een toekomstbestendig gemeenschapsleven voor Buitenpost en omgeving te creëren door het realiseren van een Sport- en Gezondsheidscentrum.

 

Iepen mienskipsfûns 2e ronde

Van 4 tot 29 mei start de tweede ronde van het Iepen Mienskipsfûns. Hiervoor is opnieuw € 160.000,- subsidie beschikbaar (€ 100.000,- voor grote, en € 60.000,- voor kleinere initiatieven). Mensen die samen met anderen iets willen doen voor hun dorp of regio kunnen hun ideeën of initiatieven indienen bij www.streekwurkloket.nl.

 

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button