HoofdnieuwsRegionaal

Succesvol jaar voor de PvdA Kollumerland c.a.

KOLLUM – Terugkijkend op het jaar 2014, dit is zeer succesvol geweest voor de PvdA in de gemeente Kollumerland c.a. In het begin van 2014 zijn wij gestart met de verkiezingscampagne. De aftrap was in MFC de Tredder te Westergeest met o.a. Lutz Jacobi, Hans Spekman en 60 belangstellenden. Daarna hebben we alle dorpen in onze gemeente bezocht en dit zorgde voor stemmengroei bij de gemeenteverkiezingen van 3%, ook hadden we een ledengroei van 15%. Op 19 maart waren de raadsverkiezingen en hier is uit gekomen dat de PvdA samen met de FNP en VVD de coalitie ging vormen voor de komende jaren.

Dankzij de PvdA is het mogelijk om erfpacht af te sluiten. Dit kan een stimulans zijn voor de woningbouw, dus werkgelegenheid en groei in de dorpen. Tevens zijn er plannen voor een MFA in Kollum. Onze partij heeft zich positief opgesteld, omdat het voor Noordoost Friesland heel belangrijk is dat dit plan verder wordt ontwikkelt. Goed onderwijs is een van de pijlers van onze partij en door dit plan blijft het voortgezet onderwijs behouden voor onze regio.

Het nieuwste pan is om een Recyclingbedrijf en een Kringloopwinkel op te starten aan de Voorstraat van Kollum. Een prachtig project voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt om ervaring op te doen voor het verkrijgen van werk en een stimulans voor de leegstand aan de Voorstraat. Onderwerpen waar wij verder aandacht voor hebben gevraagd zijn: monumentenstatus molen in Burum, steunen van het kinderpardon, verpaupering in de dorpen, renovatieproblemen in Zwagerbosch, onderhoud huurwoningen, nieuwbouw Kollum Zuidoost, problemen rond gasboringen, problemen voor de omwonenden inzake de windmolen aan de Brongersmaweg en het Leonardo onderwijs en de perikelen rond de Burgerschool in Dokkum. In onze ogen belangrijke zaken voor de leefbaarheid in onze regio.

Kritisch zijn we nog steeds op het tot stand komen van de ambtelijke fusie tussen Dantumadeel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland. Wij hadden liever gezien dat er over was gegaan tot een bestuurlijke fusie. Per 1 januari 2015 gaat de ambtelijke fusie in, met nog steeds 4 gemeenteraden en colleges, wat niet erg efficiënt werkt naar onze mening en veel kosten met zich mee zal brengen, die de gemeente zelf zal moeten opbrengen.

In maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen en onze afdeling heeft een kandidaat. Marco Keizer staat op de verkiezingslijst van PvdA Fryslân op nummer 11 en maakt een goede kans om in de Staten te komen en onze regio te vertegenwoordigen.  Wij zien 2015 met vertrouwen tegemoet.

 

Sjoerd Keizer, fractievoorzitter PvdA Kollumerland c.a.

 

 

 

Foto  Fokke Jongsma

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button