Buiten regio

Uniek in Nederland: schoollocatie ROC Friese Poort vestigt zich binnen ziekenhuismuren Nij Smellinghe

DRACHTEN – In 2022 verhuist het MBO volwassenenonderwijs Zorg en Welzijn van ROC Friese Poort van de locatie Wetterwille naar een nieuwe schoollocatie in ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. Zo laat ROC Friese Poort het onderwijs nog beter aansluiten bij de praktijk en biedt de onderwijsinstelling ruimte aan het snel toenemende aantal studenten.

Nij Smellinghe kan dankzij de samenwerking meer zorgverleners in opleiding aan zich binden. Het is in Nederland uniek dat een mbo-school zich vestigt binnen de ziekenhuismuren. Voorzitter Raad van Bestuur ziekenhuis Nij Smellinghe Bert Kleinlugtenbeld en lid College van Bestuur ROC Friese Poort Alice Muller ondertekenden op 27 oktober 2020 namens beide organisaties de intentieverklaring waarmee de samenwerking officieel is bekrachtigd.

Intensieve samenwerking
In 2018 besloten ROC Friese Poort en Nij Smellinghe hun samenwerking te intensiveren. Voor de regio is het van belang dat er voldoende goed opgeleid zorgpersoneel is en blijft. Het plan rond de nieuwe schoollocatie is de concrete uitwerking daarvan. Dankzij deze samenwerking volgen de mbo-studenten Zorg en Welzijn van ROC Friese Poort straks al hun onderwijs op een praktijklocatie. Ze maken van dichtbij mee hoe het werkt in een ziekenhuis en kunnen in Nij Smellinghe eenvoudig praktijkervaringen opdoen. De praktijk zit letterlijk achter de volgende deur. Dat maakt van deze unieke schoollocatie een extra leerzame omgeving. De intentieverklaring omvat meer dan het inhuizen van het onderwijs. Bijvoorbeeld op gebied van onderzoek gaan de organisaties samenwerken.

Groei volwassenonderwijs
De laatste jaren is het volwassenenonderwijs Zorg en Welzijn binnen ROC Friese Poort gegroeid van 590 naar ongeveer 700 studenten. Veel van hen laten zich vanwege de groeiende vraag naar medewerkers in de zorg om- en bijscholen. Het is de bedoeling dat de studenten vanaf 2022 in de nieuwe schoollocatie van Nij Smellinghe terechtkunnen. Alice Muller, lid college van bestuur ROC Friese Poort: “Een onderwijslocatie midden in het werkveld komt de kwaliteit van ons onderwijs alleen maar ten goede. Wij geloven dat studenten het beste worden opgeleid in een omgeving waar leren en de praktijk aan elkaar verbonden zijn. Door samen te werken kunnen we het onderwijs continu laten aansluiten op de veranderingen in het werkveld. Tegelijkertijd krijgt Nij Smellinghe up-to-date kennis van ROC Friese Poort mee. En ik ben natuurlijk ongelofelijk trots dat Nij Smellinghe en ROC Friese Poort samen een bijdrage kunnen leveren aan voldoende goed opgeleid zorgpersoneel in de regio Drachten. De tijd waarin we nu leven, bewijst maar weer eens hoe belangrijk dat is.”

Leren in de praktijk
“Nij Smellinghe vindt het belangrijk dat studenten volop in de praktijk kunnen leren”, vertelt Kleinlugtenbeld. “Als ziekenhuis willen we studenten de kans bieden om zich verder te ontwikkelen en hun talenten te laten ontdekken in de dagelijkse beroepspraktijk. Dankzij de nauwe samenwerking op locatie kan Nij Smellinghe meer zorgverleners in opleiding van ROC Friese Poort aan zich binden, mogelijk ook na voltooiing van de opleiding. Op deze manier werken we aan een oplossing voor de schaarste van zorgmedewerkers en bouwen we aan een duurzame organisatie.”

Duurzame nieuwbouw
Nij Smellinghe gaat het huidige ziekenhuisgebouw verder uitbouwen om de schoollocatie te realiseren. Duurzaam bouwen is het uitgangspunt van zowel Nij Smellinghe als ROC Friese Poort. Zoals onder andere Biobased Bouwen en CO2-neutraal. En ook het gebruik van duurzame en energiezuinige materialen, registratie  van de materialen in een materiaalpaspoort met het oog op hergebruik en een gebouwontwerp met veel natuurlijk licht. Het doel is om na de zomervakantie van 2022 de eerste studenten te ontvangen. Naast de schoollocatie komen er een vergadercentrum en eetgelegenheid in de nieuwbouw. Met de gemeente Smallingerland zijn goede afspraken gemaakt over voldoende parkeergelegenheid en verbeterde toegankelijkheid van het ziekenhuisterrein.

Dit kan u ook interesseren

Back to top button