HoofdnieuwsRegionaal

Unieke samenwerking behoud kwaliteit en bereikbaarheid bibliotheek

KOLLUM De gemeentes Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland ca. en de bibliotheek Noordoost Fryslân hebben gezamenlijk gewerkt aan het ontstaan en de uiteindelijke goedkeuring door de vijf gemeenteraden van een regiovisie bibliotheekwerk in Noordoost Fryslân. Een uniek plan waarbij de uitvoering van het project wordt uitgesmeerd over een aantal jaren.

 

Gemeentes samen met de bibliotheek in Noordoost Fryslân

Het enthousiaste en intensieve overleg van de afgelopen maanden tussen de vijf gemeentes en Bibliotheek Noordoost Fryslân heeft haar vruchten afgeworpen. Voor de regio Noordoost Fryslân is een plan neergezet waarbij de kwaliteit van de bibliotheek gewaarborgd is, de kinderen op school boeken kunnen lenen en toch ook bezuinigingen gerealiseerd worden. Het belang van de inwoners van de regio / de leden heeft in dit proces zwaar gewogen.

 

De regiovisie

Aanleiding voor de regiovisie zijn de bezuinigingen. Bezuinigingen vragen om een doordachte toekomstvisie en de toekomst vraagt om samenwerking en samenhang. 25.000 leden maken gebruik van de bibliotheek in Noordoost Fryslân en die moeten optimaal bediend worden. Belangrijk is ook om de kwaliteit te blijven waarborgen. Dit kan door de bibliotheken te optimaliseren en vooral ook voor de jeugd toegankelijk te houden. Vandaar dat op alle scholen in plaatsen waar geen bibliotheekvestiging is, de bibliotheek een vaste plek krijgt. Dichtbij de kinderen waardoor de educatieve lijn goed inzetbaar blijft.

Voor de fysieke bibliotheken wordt gekeken naar de beste spreiding binnen de gehele regio, de meest geschikte locaties, optimale openingsuren, juiste presentatie, kortom alle mogelijkheden om de bieb zo aantrekkelijk mogelijk te maken en zoveel mogelijk te gebruiken.

Opties en mogelijkheden voor de digitale bibliotheek worden door de Bibliotheek Noordoost Fryslân op landelijk en provinciaal niveau georganiseerd en lokaal aangeboden.

 

Omdat bibliotheekaangelegenheden eigenlijk altijd per gemeente geregeld worden, is deze uitkomst van de regiovisie uniek te noemen en een resultaat om trots op te zijn. Het belang van de klant voorop zetten en in tijden van bezuiniging regiobreed kijken naar de beste oplossing geeft blijk van een visie, die als voorbeeld kan dienen voor overige gebieden.

 

Belangrijk is ook dat alle gemeentes de gelegenheid bieden dit meerjaren plan uit te kunnen voeren. Dit wijst op langere termijn denken, de juiste samenwerking en de bereidheid een compromis te sluiten. Dit is naar aller tevredenheid afgerond.

 

De Bibliotheek Noordoost Fryslân

De Bibliotheek Noordoost Fryslân heeft al jaren geleden een aantal van haar taken gecentraliseerd om zo kosten te beperken en werkzaamheden te stroomlijnen. Ook deze kwaliteitsverbetering is destijds in nauwe samenwerking met de gemeentes gegaan. Gezamenlijk zo optimaal mogelijk de klant kunnen blijven bedienen is het devies dat bovenaan staat. En als dan in deze gezamenlijkheid ook nog de kosten beperkt worden, mag dat een overwinning genoemd worden. De bibliotheek brengt al haar klanten uitgebreid en tijdig op de hoogte van wat eventuele wijzigingen voor hen betekenen.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button