Regionaal

Unieke samenwerking in aanpak brandveiligheid woongebouwen Thús Wonen

DOKKUM – Bijna alle woongebouwen van Thús Wonen voldoen sinds dit jaar aan de actuele wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid. De meeste van deze woongebouwen zijn ouder dan 25 jaar en gebouwd volgens de toen geldende wet- en regelgeving. De afgelopen jaren is de wetgeving echter veranderd en aangescherpt. Daarom heeft Thús Wonen in 2016 laten onderzoeken in hoeverre de brandveiligheid van de woongebouwen voldeed aan de huidige wet- en regelgeving.

In 2017 werd gestart met de uitvoering van de maatregelen die nodig waren om de brandveiligheid te verbeteren. Afgelopen maanden zijn alle werkzaamheden afgerond. Dit houdt in dat de meeste woongebouwen van Thús Wonen nu minimaal voldoen aan de wettelijke eisen voor bestaande bouw. Sommige gebouwen zijn zelfs naar een hoger bovenwettelijk niveau gebracht voor een betere brandveiligheid.

Voorbereiding

Het onderzoek brandveiligheid van de woongebouwen, dat in 2016 plaatsvond, werd uitgevoerd door WBA brandwerende applicaties uit Gieten. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met Thús Wonen, de DDFK-gemeenten en Brandweer Fryslân. Ook werd onderzocht in hoeverre de brandveiligheid naar een hoger niveau gebracht moest worden bij woongebouwen waar de bewoners verminderd zelfredzaam zijn. In 2017 ging Gerco Brandpreventie uit Schoonhoven aan de slag met de uitvoering van de brandveiligheids-maatregelen die nodig waren om de woongebouwen op niveau te brengen. Alle maatregelen zijn nu opgeleverd.

Unieke samenwerking

Er is de afgelopen 2 jaar met alle betrokken partijen nauw samengewerkt. Wat deze samenwerking uniek maakt is dat Thús Wonen als eigenaar het initiatief heeft genomen  de woongebouwen brandveiliger te maken en meteen bij de voorbereiding alle partijen heeft samengebracht. Hierdoor kon een gericht plan van aanpak opgesteld worden en in een aantal specifieke gevallen is gekozen om bovenwettelijke brandveiligheids-maatregelen uit te gaan voeren. Dit heeft ertoe geleid dat alle werkzaamheden tot ieders volle tevredenheid zijn opgeleverd met als resultaat een veiligere woonomgeving voor de bewoners.

Eigen Foto

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button