HoofdnieuwsRegionaal

VCBO bestuur Kollumerland c.a. weer op sterkte

KOLLUM Met de installatie van drie nieuwe bestuursleden is het bestuur van de scholenkoepel voor christelijk basisonderwijs in Kollumerland c.a. weer op sterkte. De twee nog zittende bestuursleden Tjitse Hogendorp en Margreet van der Molen zullen op verzoek van de algemene ledenvergadering tot oktober aanblijven om de taken over te dragen aan de nieuwe bestuurleden. De nieuwe bestuursleden zijn Eppie Klaver uit Kollumerzwaag, Tjipke de Bruin uit Kollumerzwaag en Willem Jan Westerbeek uit Britsum. Tijdens de algemene ledenvergadering werd afscheid genomen van bestuurslid Lieuwe Bijleveld die deze maand als wethouder van de gemeente Kollumerland c.a. wordt geïnstalleerd. Voor oktober is een extra ledenvergadering aangekondigd. Het bestuur verwacht dan de vertrekkende bestuursleden te kunnen laten opvolgen door twee nieuwe bestuursleden, zodat de uitdagingen op volle sterkte kunnen worden aangepakt. Er is al enige tijd onrust over de toekomst van VCBO Kollumerland. Door teruglopende reserves zag het bestuur zich genoodzaakt tot drastische bezuinigingsmaatregelen. Per 1 augustus wordt afscheid genomen van de algemeen directeur ad interim Johan Verstappen. De taken van de algemeen directeur zullen intern worden herverdeeld. Over de exacte invulling ervan neemtbestuur van VCBO Kollumerland c.a. deze maand een besluit. De leden stemden tevens in met een voorstel van het bestuur om de tijdelijke en gedeeltelijke bestuursvergoeding niet per 1 augustus maar per 1 juli te stoppen. De vergoeding kregen de bestuursleden vanwege de aanhoudende beperkte omvang van het bestuur in relatie met de vele extra werkzaamheden ondermeer vanwege fusiebesprekingen met andere schoolverenigingen in Noordoost Fryslân.  Daarnaast is de vergoeding van de rijksoverheid en het onderwijs gevend personeel in onbalans. Dit zalgaan leiden tot het ontslag van extra tijdelijk onderwijzend personeel. Vanwege de eisen van kwaliteitheeft het bestuur hen wel op de loonlijst willen houden. Nu de reserves op een dieptepunt zijn beland, ziet het bestuur helaas geen andere mogelijkheid dan het huidige beleid te wijzigen. Door het ontslag van tijdelijke leerkrachten zal de groepsgrote in sommige gevallen groter worden dan tot nu toe het geval was. Ouders van leerlingen op scholen binnen Kollumerland c.a. hebben daarover hun zorgen geuit. . Er zal in overleg met alle partijen gezocht worden naar andere oplossingen om de kwaliteit van het onderwijs eenimpuls te geven. De oplossingen zullen moeten plaatsvinden binnen de vergoedingen van het rijk is de mening van de Algemene ledenvergadering.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button