Regionaal

Veel belangstelling voor ondertekening eerste landelijke Regiodeal in Buitenpost

BUITENPOST – Tijdens een drukbezochte Regiobijeenkomst maandagmiddag in het Kennis- en Innovatiehuis Buitenpost tekenden 42 vertegenwoordigers van overheden, ondernemers en onderwijs in Noordoost Fryslân de Regiodeal ‘Noordoost Fryslân maakt verschil; de economie in de versnelling’. De ondertekenaars spraken hiermee de ambitie uit om zich, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid samen in te zetten voor een vitale Noordoost Friese economie. Deze Regiodeal is hiermee de eerste die landelijk wordt ondertekend.

Van Regiodeal naar versnellingsagenda

Noordoost Fryslân heeft de ambitie om het Bruto Regionaal Product met € 400 miljoen in 2025 te laten stijgen door in te zetten op innovatie en ondernemerschap, een leven lang leren en partnerschap. Om deze ambitie te kunnen realiseren, wordt deze Regiodeal samen met de ondertekenaars uitgewerkt in een versnellingsagenda voor de komende jaren. Hierin staan voorstellen zoals het stimuleren van  innovatie & ondernemerschap en een betere aansluiting onderwijs–arbeidsmarkt. Daarnaast willen veel mkb-ers meer samenwerken met kennisinstellingen, maar het ontbreekt hen vaak aan tijd of de ingangen om dit van de grond te krijgen. Een kennismakelaar kan hierin een belangrijke rol spelen vanuit bijvoorbeeld het Kennis- en Innovatiehuis. Ook het oprichten van een Bouwcampus is één van de voorstellen.

Mijlpaal in Noordoost Fryslân

Burgemeester Marga Waanders benadrukte dat de proeftuin Maak Verschil, waar de regio het afgelopen jaar deel van uitmaakte, de noodzaak om nog beter samen te werken duidelijk heeft gemaakt: vraaggestuurd en in wisselende coalities van partijen. “Het tekenen van de Regiodeal is een vorm van geregistreerd partnerschap, een serieuze zaak!”, aldus Waanders. Demissionair minister Plasterk van BZK liet in een videoboodschap weten dat deze ondertekening een mijlpaal is: “BZK ziet graag dat andere regio’s het voorbeeld van Noordoost Fryslân volgen en regionaal de opgaven aangaan.”

Undernimmersgeast en ynnovaasjefermogen

Gedeputeerde Johannes Kramer roemde de regio om haar perspectief en potentie: “Wat in potinsje sit hjir! Bygelyks op it mêd fan bou-iverigens. De ûndernimmersgeast en it ynnovaasjefermogen is hjir heech. Tink oan skipsmakkerij Barkmeijer dy’t in hiel ynnovatyf baggerskip op ierdgas bout.” Applaus klonk toen Kramer afsloot met de woorden: “Want sis no sels, at jo hjir yn Noardeast-Fryslân bedarje, wolle jo dochs nea wer oars? No, wêr kin ik tekenje?”

Extra zetje
Namens de ondernemers sprak Tom de Boer als voorzitter van de ONOF. Veel ondernemers hebben meegedaan met opstellen van de Regiodeal. “Ondernemers hebben soms een extra zetje nodig, daar zijn faciliteiten voor nodig. Bijvoorbeeld het Kennis- en Innovatiehuis in Buitenpost. Wanneer er zoveel partijen tekenen, dan moet het goed komen!”, aldus De Boer. Frank van Hout, lid van het College van Bestuur van het Friesland College gaf namens het onderwijs aan dat ook het onderwijs soms een ‘schop onder de kont’ nodig heeft. Hij ziet de naam ‘aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt’ graag gewijzigd in ‘samenwerking onderwijs-arbeidsmarkt. “Het is belangrijk om elkaar bij de hand te nemen om de weg naar de toekomst te bewandelen.”

Tenslotte werd het Kennisportaal geopend door Henri Geursen, voorzitter van de Gouden Driehoek. “Voor ondernemers is het belangrijk ze weten waar ze terecht kunnen met hun vragen. Een eerste stap is nu gezet met de samenwerking tussen het Kennislab, de Kenniswerkplaats, het KEI en de nieuwe Gouden Driehoek. Zij werken nu al vanuit één loket in het KEI in Buitenpost”.

Foto’s Binne-Louw Katsma

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button