Buiten regioHoofdnieuwsRegionaal

Veiliger fietsen in Fryslân

FRYSLÂN – De provincie Fryslân gaat aan de slag met het verbeteren van de fietsverkeersveiligheid. Dit wil de provincie doen met een betere infrastructuur en meer verkeersonderwijs. Op deze manier moeten (dodelijke) fietsongevallen en ernstig gewonden bij fietsers worden voorkomen. Hiervoor maakte de provincie het plan van aanpak ‘Fyts Feilich yn Fryslân’.

Verkeersslachtoffers

In het provinciaal Verkeer en Vervoersplan geeft de provincie aan het gebruik van de fiets te stimuleren. Daarnaast wil de provincie het aantal ongevallen en verkeersgewonden terugbrengen. Uit het rapport Verkeersveiligheid in Fryslân blijkt dat de meeste ernstige verkeersslachtoffers binnen de provincie fietsers zijn.

Acties

De provincie werkt samen met gemeentelijke wegbeheerders en maatschappelijke organisaties aan de acties uit het plan van aanpak. Dit zijn acties als de aanpak van fietsoversteken en het scheiden van landbouw- en fietsverkeer. Ook maakt de provincie met de Fietsersbond een actieplan voor fietsveiligheid. Het gaat hierbij om de aanpak van fietsknelpunten en slecht verlichte fietspaden. Maar ook de bestrijding van gladheid, veilige omleidingen en parkeervoorzieningen.

Educatieprojecten

Naast de infrastructurele aanpak van fietsveiligheid, maakt de provincie een handhavingsplan met de politie en komen er voorlichting en educatieprojecten. De Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland en de Stichting Bevordering Verkeerseducatie verzorgen deze projecten. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Fietslessen voor basisschoolleerlingen, allochtone vrouwen en senioren.
  • Voorlichting over zwaar verkeer door Chauffeurs Vereniging Friesland.
  • Voortzetten van de campagnes fietsverlichting en Vriendelijk Verkeer.
  • Voorlichting over het gebruik van de fietshelm bij jonge kinderen.
  • Extra aandacht voor de opkomst van de elektrische fiets.

Kwetsbaar

Gedeputeerde Poepjes benadrukt het belang van de fietsveiligheid. “Fietsers zijn kwetsbare verkeersdeelnemers. Om het gebruik van de fiets te stimuleren, is daarom een veilig fietsnetwerk in Fryslân noodzakelijk. De fietsers in Fryslân moeten op een veilige wijze deel kunnen nemen aan het verkeer. Met dit plan van aanpak en de acties die daaruit voortkomen gaan we voor een fietsveiliger Fryslân.”

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button