HoofdnieuwsRegionaal

‘Verkoop gemeentehuis Kollum rammelt aan alle kanten’

KOLLUM – De verkoopprocedure van het gemeentehuis in Kollum rammelde aan alle kanten. Dat stelt vastgoedondernemer Wim Bulten die meedeed in de procedure om het gemeentehuis te kopen. Uiteindelijk gunde de gemeente Noardeast-Fryslân de verkoop aan Fotocadeau.nl. De jurist/advocaat van de ondernemer heeft de gemeente nu schriftelijk gevraagd om de beslissing in te trekken.

Er wordt gesteld dat de gemeente in maart van dit jaar al van plan was om het gemeentehuis onderhands te verkopen aan Fotocadeau. De gemeente kwam op dat besluit terug toen de ondernemer zich meldde. Er vond daarna een openbare verkoopprocedure plaats waarbij uiteindelijk drie gegadigden meededen.

n de brief (klik hier voor PDF) staat: “Het heeft er evenwel alle schijn van dat de uitslag van deze openbare verkoopprocedure van tevoren al vast stond. Cliënte heeft moeten vaststellen dat van een eerlijke en transparante verkoopprocedure geen sprake is geweest.”

De inschrijvingstermijn zou te kort zijn geweest en bovendien had Fotocadeau een kennisvoorsprong omdat ze al langere tijd met de gemeente in overleg waren geweest. Deze kennisvoorsprong zou niet weggenomen zijn in het contact met de nieuwe gegadigde. “Cliënte heeft meerdere concrete en specifieke vragen gesteld over het betreffende pand. Deze vragen zijn door uw college niet (voldoende) beantwoord. Alleen al om deze redenen moet worden vastgesteld dat geen sprake is geweest van een eerlijke en transparante openbare verkoopprocedure.”

Ook de drie criteria (prijs, aantal arbeidsplaatsen, plannen met karakteristiek gebouw) zouden niet nader toegelicht zijn. “Het is voor inschrijvers volstrekt onduidelijk op welke wijze deze criteria worden getoetst. Cliënte heeft inmiddels begrepen dat zij op deze onderdelen punten kon scoren, maar nog altijd is haar onduidelijk op welke aspecten werd getoetst en hoeveel punten per onderdeel behaald konden worden. Ook is onduidelijk hoe deze criteria zich tot elkaar verhouden. Het risico van favoritisme en willekeur ligt hierbij nadrukkelijk op de loer.” Het gemeentebestuur zou bovendien later nog twee extra criteria hebben toegepast.

In de brief worden nog meer punten genoemd waarbij de gemeente mogelijk tekort is geschoten. De kwestie zal naar verwachting binnenkort besproken worden tijdens een raadsvergadering. Het is onbekend wat de reactie van het gemeentebestuur is op het verzoek om de verkoop te annuleren. ( Bron Waldnet )

Dit kan u ook interesseren

Back to top button