HoofdnieuwsRegionaal

Vertrouwen in integriteit lijsttrekker ChristenUnie Kollumerland c.a.

KOLLUM – Het bestuur van de kiesvereniging ChristenUnie Kollumerland c.a. heeft het volste vertrouwen in haar lijsttrekker, mevrouw Margreet van der Molen.  Bij haar voordracht om gekozen te worden tot lijsttrekker van de ChristenUnie heeft het bestuur van de kiesvereniging zich laten informeren over een eerdere bestuursfunctie van de kandidaat-lijsttrekker binnen het VCBO Kollumerland.

Uit onderzoek is vast komen te staan dat een bestuursvergoeding voor het VCBO in die bestuursperiode rechtmatig tot stand gekomen.  Hieruit heeft het bestuur van de ChristenUnie Kollumerland c.a. de conclusie getrokken dat mevrouw Van der Molen als onderdeel van dat bestuur in die eerdere bestuursfunctie volledig integer heeft gehandeld.

Het bestuur van de ChristenUnie Kollumerland c.a. heeft dan ook met verbazing kennis genomen een recent artikel in de Leeuwarder Courant, waarin een leerkracht en algemeen directeur van het VCBO Kollumerland worden geciteerd. In dat artikel wordt de integriteit van lijsttrekkers in twijfel getrokken.

Het bestuur beschikt inmiddels over informatie dat dit artikel al langere tijd in voorbereiding is geweest.  De ChristenUnie Kollumerland c.a. constateert dan ook dat het geen toeval is dat dit artikel zo kort voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart a.s.  in de Leeuwarder Courant is geplaatst. Hier lijkt sprake te zijn van een bewuste poging lijsttrekkers kort voor de verkiezingen te beschadigen. Als bestuur van de ChristenUnie Kollumerland c.a. nemen wij nadrukkelijk afstand van deze onzorgvuldige en feitelijk onjuiste kritiek op de integriteit van mevrouw Van der Molen.

Uit onze informatie blijkt dat het oude bestuur van de VCBO Kollumerland c.a., met mevrouw Van der Molen als bestuurslid, mede verantwoordelijk was voor beslissingen om het VCBO Kollumerland c.a. financieel gezond te houden. Het huidige bestuur van het VCBO Kollumerland heeft later ook moeten erkennen dat de door het vorige bestuur in gang gezette koers het VCBO Kollumerland positief effect heeft gehad, waardoor de vereniging nieuw toekomstperspectief heeft gekregen.

Dat de inzet van het vorige bestuur van VCBO Kollumerland c.a. de vereniging er toe heeft geleid dat de vereniging al vrij snel weer in financieel gezond vaarwater terecht is gekomen, is bij velen onbekend. Ook het feit dat er destijds bij haar afscheid van VCBO Kollumerland veel waardering is uitgesproken voor de inzet van mevrouw Van der Molen om een zorgvuldige overdracht mogelijk te maken naar het nieuwe bestuur van het VCBO is niet bij iedereen bekend.

Als ChristenUnie Kollumerland c.a. zijn wij positief over de inzet en kwaliteit van mevrouw Van der Molen als ervaren raadslid van de gemeente Kollumerland c.a.  Bij dit alles zijn wij onverkort positief over de inzet mevrouw Margreet van der Molen als lijst trekker van een sterke kieslijst en stellen haar integer handelen boven elke twijfel.

 

Pieter van Veen(voorzitter)

Klaas de Jager (vice-voorzitter)

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button