HoofdnieuwsRegionaal

Wethouders Achtkarspelen benoemd

BUITENPOST -Het nieuwe dagelijks bestuur van Achtkarspelen is officieel aangetreden. Harjan Bruining (CDA), Jouke Spoelstra (CDA), Klaas Antuma (CU) en Gerda Postma (PvdA) zijn donderdagavond 1 september tijdens de gemeenteraadsvergadering benoemd en geïnstalleerd tot wethouder. Samen met burgemeester Gerben Gerbrandy vormen zij het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen.

Portefeuilleverdeling

Aanstaande dinsdag 6 september vergadert het college voor het eerst in de nieuwe samenstelling. Dan verdeelt het college onder andere de portefeuilles. De globale portefeuilleverdeling is de afgelopen weken tijdens de coalitie-onderhandeling bepaald.

Harjan Bruining krijgt de portefeuilles financiën, organisatie en economische zaken. Jouke Spoelstra wordt verantwoordelijk voor sport, accommodaties en leefbaarheid. Gerda Postma krijgt de portefeuilles cultuur, onderwijs, sociaal beleid, werk en inkomen. Klaas Antuma wordt wethouder van woningbouw, ruimtelijke ordening en duurzaamheid.

Coalitieakkoord

Tijdens de raadsvergadering, waarin de wethouders werden benoemd, heeft de raad ook het coalitieakkoord ‘Mei-inoar ien!’ besproken. Daarin geven de partijen aan dat zij met dit akkoord een fundament willen leggen waar na de volgende gemeenteraadsverkiezingen op verder kan worden gebouwd.

 

De mienskip van Achtkarspelen staat centraal in het coalitieakkoord. De coalitie heeft vertrouwen in de kracht van de inwoners, bedrijven, instellingen en verenigingen in Achtkarspelen. De partijen realiseren zich dat het onmogelijk is om ieders wensen en verlangens te realiseren, maar inwoners moeten voor ondersteuning altijd een beroep kunnen blijven doen op de gemeente. De coalitie houdt rekening met de lastendruk voor alle inwoners. Een sluitende begroting heeft hoge prioriteit.

 

Oppositie afwezig

Het grootste deel van de gemeenteraadsvergadering van 1 september vond plaats in afwezigheid van de fracties van FNP, GBA en VVD. De fracties van GBA een VVD waren bij aanvang van de vergadering afwezig. Fractievoorzitter van de FNP Sjoerd Groenhof stelde voor om de bespreking van het coalitieakkoord en de benoeming van de wethouders uit te stellen. De raad had in zijn ogen te weinig tijd gehad voor de voorbereiding, omdat de stukken pas een dag van tevoren beschikbaar waren. Het voorstel kreeg geen steun van de coalitiepartijen. Daarop verliet ook de fractie van de FNP de raadsvergadering.

 

Foto gemeente Achtkarspelen

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button