Buiten regioHoofdnieuwsRegionaal

Wetterskip Fryslân restaureert De Stiennen Man en De Naald

DOKKUMERNIEUWEZIJLEN Wetterskip Fryslân begint maandag 2 juli met de restauratie van tweerijksmonumenten. De Stiennen Man op de Westerzeedijk bij Harlingen engedenkteken de Naald naast de spuisluizen in Dokkumer Nieuwe Zijlen. Demonumenten zijn eigendom van het waterschap en worden na restauratieovergedragen aan de Stichting Waterschapserfgoed. De werkzaamheden zijn voor1 oktober 2012 afgerond.Beide monumenten zijn in slechte staat. De herstelwerkzaamheden bestaan uit hetrestaureren van scheuren in de natuursteen en het leesbaar maken van teksten enwapens. De restauratiekosten bedragen per monument 35.000 euro.Stichting WaterschapserfgoedStichting Waterschapserfgoed is in 2004 op initiatief van Wetterskip Fryslân opgerichtvoor de instandhouding van onroerend waterschapserfgoed dat niet meer in functie is,maar wel een grote cultuurhistorische waarde heeft. In 2008 heeft het waterschap 23objecten (molens, sluizen, windmotoren en gemalen) aan de stichting overgedragen.Standbeeld De Stiennen ManNa de Allerheiligenvloed op 1 november 1570 was een groot deel van de dijken in deprovincie Fryslân doorgebroken en beschadigd. De Friezen waren het onderling niet eensover wie de dijken moest onderhouden. De toenmalige dictatoriale stadhouder vanFryslân, Groningen en Drenthe -Caspar de Robles – kreeg de Friezen uiteindelijk op eenlijn om de dijken te herstellen.Gedenkteken De NaaldNa de Grote Kerstvloed van 1717 is besloten het Dokkumer Grootdiep af te sluiten van detoenmalige Lauwerszee. Er kwam een afsluitdijk met een sluizencomplex bij DokkumerNieuwe Zijlen voor het spuien van het Friese boezemwater en het schutten van descheepvaart. Ter herdenking van de omgekomen bewoners en de bouw van dit, voor dietijd zeer omvangrijke waterbouwkundig werk is in 1729 de gedenknaald geplaatst.

 

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button