EvenementenHoofdnieuwsRegionaal

Bevrijdingsdefilé militaire voertuigen door Kollum

KOLLUM – Bevrijdingsdag, dinsdag 5 mei, wordt dit jaar gevierd met een optocht van diverse 145 historische legervoertuigen. Om de 70ste verjaardag van onze bevrijding te herdenken en te vieren is dit evenement georganiseerd. Voor het grootste gedeelte is dit evenement georganiseerd door Keep Them Rolling (K.T.R.).  Deze vereniging is opgericht met het doel het in stand houden van historische militaire voertuigen uit de periode 1940-1945. Door Friesland worden vier bevrijdingsroutes gereden  met historische militaire voertuigen, deze routes zijn verdeeld in  een noord-, oost-, zuid- en westelijke route. Deze routes zijn ook te volgen in ver schillende plaatsen in de regio. Hieronder is regio Noord te volgen.

Vertrek 8:20 uur Leeuwarden, Stiens, Berlikum, Ried, Franeker, Tzummarum, Minnertsga, St. Jacobiparochie,
St. Annaparochie, Hallum, Marrum, Ferwerd, Genum, Lichtaard, Raard, Dokkum (pauze 12:30 uur), Damwoude, Kollum, Buitenpost, Noord-Burgum, Hardegarijp, Leeuwarden.

De Militaire voertuigen zijn in Kollum om ongeveer 14:20 uur en rijden Kollum in via van Limburg Stirumweg, Tochmalaan, Mr. Andreaestraat, Eyso de Wendstraat, Trekweg.

De route gaat via de Lauwersmeerweg naar Buitenpost 14:40 uur via de Jeltingalaan, Stationstraat en Voorstraat en rijden dan via de N355 weer naar Leeuwarden.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button