HoofdnieuwsRegionaal

Burgemeester Bilker voorgedragen voor herbenoeming

KOLLUM – Op 16 mei 2013 heeft de gemeenteraad van Kollumerland c.a. besloten om burgemeester Bearn Bilker voor te dragen voor herbenoeming. Op 16 oktober 2013 loopt de ambtstermijn van de burgemeester af. Hij heeft eerder aangegeven voor herbenoeming in aanmerking te willen komen.
Vertrouwenscommissie De gemeenteraad heeft op 7 maart 2013 een vertrouwenscommissie ingesteld om een aanbeveling voor te bereiden. De vertrouwenscommissie bestond uit de vijf fractievoorzitters en werd ondersteund door de raadsgriffier. De werkzaamheden van de vertrouwenscommissie vinden op grond van de gemeentewet plaats achter gesloten deuren.
Aanbeveling De aanbeveling tot herbenoeming is door de raad vastgesteld in een besloten vergadering op 16 mei. Deze aanbeveling gaat nu naar de Commissaris van de Koning van Fryslân, de heer Jorritsma. Deze stuurt de aanbeveling met een eigen advies naar de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister volgt in beginsel de aanbeveling van de raad en zal naar verwachting burgemeester Bilker voor herbenoeming voordragen bij de Koning.
Derde ambtstermijn De tweede ambtstermijn van burgemeester Bearn Bilker eindigt op 16 oktober 2013. Herbenoeming vindt plaats voor een ambtsperiode van zes jaar. Na ondertekening van het Koninklijk Besluit is de herbenoeming definitief en zal de heer Bilker in een openbare raadsvergadering ten overstaan van de Commissaris van de Koning de eed afleggen.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button