HoofdnieuwsRegionaal

CDA Achtkarspelen wil snel besluit provincie inzake Skieding

KOLLUM/BUITENPOST – CDA Achtkarspelen ziet graag dat provincie zo snel mogelijk een besluit neemt over het nieuwe tracé voor de Skieding waarbij doorstroming en veiligheid van het verkeer centraal moeten staan. De besluitvorming over de Skieding staat in december geagendeerd bij de Provinciale Staten. Gedeputeerde Poepjes zal in oktober een besluit nemen over welke richting zij uit wil met de Skieding. Echter er gaan nu stemmen op om besluitvorming uit te stellen.

Voorkeursvariant

Voor de regio Noord-Oost Friesland en het Lauwerskwartier is de Skieding een zeer belangrijke verkeersader. Op dit moment liggen er een aantal varianten voor variërend van een nieuw tracé tot aan het opwaarderen van de huidige weg. De gemeente Achtkarspelen heeft samen met Kollumerland en Grootegast een duidelijke voorkeur uitgesproken voor tracé 3. Deze keuze wordt ook onderstreept door de andere Noord-Oost Friese gemeenten.

Tracé 3 betekent een afwaardering van de huidige Skieding zodat landbouwverkeer, fietsers en bestemmingsverkeer op een veilige manier gebruik kunnen blijven maken van de bestaande weg. Daarnaast komt aan de westkant van de Skieding een nieuw tracé waardoor de doorstroming van het verkeer vanaf de A7 op een vlotte en veilige manier gegarandeerd is. Dit laatste is met name belangrijk voor de bedrijvigheid en werkgelegenheid in deze regio.

 

Langer wachten onacceptabel

In de Provinciale Staten gaan nu stemmen op om besluitvorming uit te stellen. De CDA-fractie in Achtkarspelen is van mening dat uitstel van besluitvorming het proces niet ten goede komt. CDA-raadslid Romke van der Wal: “Besluitvorming omtrent de Skieding dient zo snel mogelijk genomen te worden. Zowel de aanwonenden als ook de  ondernemers hebben recht op duidelijkheid. Het belang van een goede, vlotte en veilige verbindingsweg is duidelijk.”

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button