Buiten regio

College Dongeradeel koersvast richting voorscholen

DOKKUM – Het traject richting voorscholen in Dongeradeel is in de afrondende fase. Per 2018 start een nieuwe wet voor kinderopvang, waardoor het traditionele peuterspeelzaalwerk kwalitatief niet meer toereikend is en financieel niet meer haalbaar.

De gemeente heeft een traject ingezet om vanaf 1 augustus 2016 (start schoolseizoen) kinderopvang en peuterspeelzalen te combineren in voorscholen. Daarmee wordt voldaan aan de eisen van de nieuwe wet. De Stichting Peuterspeelzalen Dongeradeel is de belangrijkste gesprekspartner van de gemeente. De stichting zat in een financieel moeilijke positie en op haar verzoek is eind 2015 besloten dat zij haar werkzaamheden vanaf augustus 2016 beëindigt.

Namens de peuterleidsters werd echter vorige week bij de raadscommissie een nieuwe aanpak voorgesteld, waarmee opnieuw een onderzoekstraject is gemoeid. Ze wilden namelijk onderzoeken of zij alsnog zelf gestalte kunnen geven aan de voorscholen, samen met een van de twee nieuwe aanbieders. Donderdagavond 26 mei werd hierover van gedachten gewisseld in de raadsvergadering. Wethouder Pytsje de Graaf kon de gemeenteraad daarbij overtuigen van de eerder bepaalde koers richting augustus. Nader onderzoek is daarom niet aan de orde.

Die nieuwe gedachte wekte mede gezien de timing verbazing bij het college. Het college vindt het risicovol om van koers te wijzigen, aangezien het maar de vraag is of er aan de eerder gestelde voorwaarden kan worden voldaan. “Het plan dat er ligt, is zorgvuldig samengesteld met goede condities voor kinderen en hun ouders. Kort gezegd worden er hogere eisen gesteld aan de kwaliteit (ook voor kwetsbare kinderen), kunnen er meer kinderen meedoen, zijn er ruimere openingstijden en gaan ouders veelal minder betalen. Ook het behoud van werk voor het personeel is een belangrijk aandachtspunt in het traject”, aldus wethouder Pytsje de Graaf. Met het inslaan van een andere weg wordt ook de tijd van onzekerheid nog verder opgerekt. Dat lijkt een onwenselijke situatie voor ouders en personeel.

De gemeente heeft voor het personeel gelobbyd bij de nieuwe partijen met als doel om het huidige personeel weer een plek te geven. De nieuwe partijen staan daarvoor open, maar vaste dienstverbanden worden vooralsnog niet gegeven. Daar zit een pijnpunt van het personeel. Het college begrijpt enerzijds de onrust, maar anderzijds is het inherent aan de veranderende maatschappij. Het behoud van werk blijft echter een belangrijk speerpunt van de gemeente. Een bijkomend voordeel van de nieuwe werkwijze is dat er juist meer personeel nodig is. Dat biedt een positieve impuls aan de werkgelegenheid in de regio.

Alle locaties blijven open. Pas als er een basisschool verdwijnt, komt een betreffende locatie ter discussie te staan. De gemeente heeft contractueel laten vastleggen dat er geen voorscholen mogen worden gesloten, tenzij de gemeente hiermee akkoord gaat. Met de nieuwe partijen heeft de gemeente afgesproken dat ouders zorgvuldig worden geïnformeerd. De gemeenteraad wil ook dat alle betrokkenen worden meegenomen bij de totstandkoming van de voorscholen.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button