HoofdnieuwsRegionaal

CU rekent op zuinig coalitieprogramma met oog voor zorg, mensen en landschap

KOLLUM – FNP, VVD en PvdA zijn druk bezig een coalitie te vormen voor de komende vier jaar in Kollumerland c.a.  Daarmee raken de partijen met een ‘C’ (goed voor 40% van de stemmen) beiden in de oppositie. Is dit de wens van de kiezer? We vragen het ons af. De ChristenUnie wil actief meedenken over het beleid van de komende jaren. Tijdens de presentatie van de informatierondes in de gemeenteraadsvergadering  gaf de ChristenUnie hiervoor een schot voor de boeg.
De ChristenUnie dringt er bij de coalitiepartijen op aan haast te maken met de herindeling in Noordoost Friesland. Daarbij is het de vraag of altijd gewacht moet worden op de traagste partner. Als het niet anders kan moeten Dongeradeel, Ferwerderadeel en Kollumerland gedrieën verder. “Het is zaak om meters te maken. De omstandigheden dwingen ons daartoe’, vindt fractievoorzitter Margreet van der Molen.

De ChristenUnie heeft aan de onderhandelaars een document meegegeven met punten die voor de ChristenUnie van belang zijn. “We maken geen deel uit van de coalitie, maar hebben wel duidelijke ideeën over speerpunten van beleid in de komende jaren. Wij maken ons sterk voor een goede zorg die betaalbaar en dichtbij is. Dagbesteding moet kleinschalig worden aangeboden. Contracten met grote aanbieders zijn misschien onvermijdelijk, maar dat mag niet tot gevolg hebben dat kleine aanbieders worden uitgesloten. Juist de kleinere aanbieders leveren zorg op maat. Ook als het gaat om identiteitsgebonden zorg”.

Wat betreft de financiën van de gemeente beseft de ChristenUnie maar al te goed dat er nauwelijks ruimte is voor de ontwikkeling van nieuw beleid. Het vraagt al grote inspanning om dat wat er is ook te houden. De CU pleit er dan ook voor alleen nieuw beleid te ontwikkelen als andere partijen meebetalen. Dat kan de Provincie zijn, maar ook Europa of het bedrijfsleven. We kijken ook naar de NAM die vanwege diverse gasboringen in de gemeente al investeringen doet in de dorpen.

In het land zijn er prachtige initiatieven opgericht om lokaal schone energie op te wekken en in te kopen. Het levert de dorpsgemeenschap geld op dat geïnvesteerd kan worden om de leefbaarheid te vergroten. In Westergeest is een dorpscoöperatie in ontwikkeling. De ChristenUnie wil dat de gemeente serieus onderzoekt welke dorpen daarop aan kunnen sluiten. Ook stelt de ChristenUnie voor zonnelandschappen te ontwikkelen, bijvoorbeeld op het terrein van de voormalige kruitfabriek van Muiden Chemie.

Energiebesparing kan er volgens de ChristenUnie toe leiden dat belangrijke voorzieningen blijven bestaan. Zeker in een tijd dat energielasten steeds zwaarder op de begroting drukken. Sportvoorzieningen kunnen met een (mobiele) houtvergasser verwarmd worden. Dat vraagt om een investering, maar die is in korte tijd terugverdiend.

Het landschap van Noordoost Friesland is van grote waarde en verdiend bescherming. Tegelijkertijd moet het voor boeren mogelijk zijn hun bedrijf te ontwikkelen. De ChristenUnie vindt dat de gemeente haar uiterste best moet doen die belangen met elkaar te verenigingen. Dat vraagt om actieve wethouders en ambtenaren die aan het roer staan. Het stedenbouwkundige bureau dienst te volgen. In het verleden hebben die bureaus wel eens te veel  te vertellen gehad, vindt de CU.

Kinderen in Kollumerland kunnen veelal in de buurt naar de basisschool. Ook in de dorpen is dat het geval. De CU is daar blij mee en wil dat ook graag zo houden. Ook dorpshuizen zijn belangrijk voor de leefbaarheid en verdienen steun.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button