Regionaal

Dokkum krijgt woonappartementen op bedrijventerrein Houtkolk

DOKKUM – Het oude bedrijventerrein aan de Houtkolk in Dokkum krijgt een totaal andere aanblik. Bedrijfspanden op de verpauperde locatie langs de Dokkumer Ie maken plaats voor vier woongebouwen van vijf tot zeven verdiepingen met in totaal 77 koop- en huurappartementen. Het college van B en W staat positief tegenover het initiatief van enkele marktpartijen en is bereid mede te investeren in de openbare ruimte. Woensdagavond 8 juni zijn de plannen op hoofdlijnen gepresenteerd aan omwonenden en bedrijven in het gebied, die positief reageerden op de ontwikkelingen en de schetsen.

Het actuele herstructureringsplan is ontstaan in samenwerking tussen Bouwgroep Dijkstra Draisma, Bouwbedrijf Visser, Schregardus, Adema Architecten, woningcorporatie Thús Wonen, Loft Ruimtelijke Ontwikkeling en de gemeente Dongeradeel. Welstandscommissie Hûs en Hiem reageert positief op het laatste ontwerp. Volgens wethouder Albert van der Ploeg staat de herinrichting van de Houtkolk al langere tijd als kansrijk te boek. Het is een van de oudste bedrijfslocaties in de stad. Honderd jaar geleden lag het terrein nog aan de stadsrand, maar nu is het omgeven door woonwijken, supermarkten Lidl en Jumbo en de Rondweg-West. Zowel vanaf het water als vanaf de weg vormt de Houtkolk een entree richting de binnenstad. “Wy binne der wiis mei dat de ûndernimmers it inisjatyf naam ha foar werstrukturearring fan it fertutearze gebiet”, aldus Van der Ploeg.

Infrastructuur

De afgelopen periode is er veel tijd in planontwikkeling gestoken. “Gelokkich is der no op haadlinen dúdlikheid oer útgongspunten op it mêd fan stêdebou en de helberens fan dit finansjeel komplekse projekt fan sloop en nijbou.” De partijen die gaan ontwikkelen, investeren samen met overheden ook fors in nieuwe infrastructuur, sloop en bodemsanering. Het gaat om een totaalinvestering van meer dan een miljoen euro. De gemeente is bereid met toegekende ISV-subsidies van de provincie nieuwe openbare infrastructuur aan te leggen. Hierbij komt de straat Houtkolk iets noordelijker te liggen en wordt de oever langs de Elfstedenvaarroute op deze plek omgevormd tot een openbaar pad in een groene oeverzone. De Houtkolk wordt een rustige woonstraat en is in de nieuwe opzet niet langer rechtstreeks verbonden met de rondweg. Op termijn is er de wens om op de kruising met de Wâlddyk nabij de supermarkten een rotonde te realiseren.

Raad

Inmiddels is er een zogenaamd voorontwerpbestemmingsplan opgesteld waarop iedereen de komende tijd kan reageren. Dit plan wordt besproken in de raadscommissie Omkriten op 16 juni en behandeld in de raadsvergadering van 30 juni, waarna de reactietermijn formeel van start zal gaan. Volgens planning start in de loop van 2017 de sloop en bodemsanering. Daarna volgt de bouw. Marktpartijen willen dit najaar beginnen met de verkoop van de appartementen.

Eigen Foto

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button