HoofdnieuwsRegionaal

Dongeradeel dient zienswijze in tegen schaliegaswinning

DOKKUM – Dongeradeel maakt bezwaar tegen de mogelijkheid om schaliegas te winnen in de gemeente. Burgemeester en wethouders hebben deze week een zienswijze ingediend op de conceptnotitie schaliegas van het ministerie van Economische Zaken. Eerder heeft de raad Dongeradeel al uitgeroepen tot schaliegasvrije gemeente. “Wy wolle ús ynsette op duorsume enerzjy en net op schaliegas”, aldus wethouder Albert van der Ploeg. “Boppedat leverje wy ús bydrage al oan de nasjonale enerzjyproduksje fia de ierdgaswinning troch de NAM.”

 De raad heeft het college vorig jaar opgeroepen geen vergunning te verlenen voor proefboringen. De nu ingediende zienswijze is afgestemd met buurgemeenten en de provincie Fryslân. Het college vraagt in het bijzonder aandacht voor de waterveiligheid. Dongeradeel wil geen boringen bij de zeedijk omdat die bodemdaling en aardschokken kunnen veroorzaken, waardoor de stabiliteit van de waterkering in gevaar kan komen. B en W wijzen erop dat het maatschappelijk draagvlak zwaar weegt.

Het college roept het ministerie op een maatschappelijke kosten-batenanalyse op de winning van schaliegas uit te voeren. Zo wordt niet alleen de nut en noodzaak op economisch/financieel gebied belicht, maar ook de gevolgen voor het vestigingsklimaat voor bedrijven, de agrarische bedrijfsvoering, het imago van de gemeente, de regionale economie, de gevoelens van onveiligheid en de waarde van vastgoed in beeld gebracht.

B en W maken zich verder zorgen om de kans op aardbevingen en de negatieve effecten op het milieu. Dongeradeel vindt het ook belangrijk om duurzame alternatieven van schaliegas in kaart te brengen. Schaliegas zit in gesteente diep onder de grond. Het wordt gewonnen door onder hoge druk grote hoeveelheden water, zand en chemicaliën in een boorput te spuiten, waardoor het gesteente breekt en het gas vrijkomt.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button