HoofdnieuwsRegionaal

Dongeradeel vraagt minister verhuurdersheffing te herzien

DOKKUM – De gemeente Dongeradeel vraagt minister Blok van Wonen en Rijksdienst met klem het beleid over de verhuurdersheffing in krimp- en anticipeerregio ‘s te herzien. Volgens het college van B en W zal de woningmarkt in regio Noordoost Fryslân, die geen krimpstatus heeft, nog verder ontwrichten door de effecten van de verhuurdersheffing. Een brief met het nadrukkelijk verzoek heeft de gemeente aan de minister gestuurd.

De verhuurdersheffing, een financiële bijdrage van woningverhuurders voor het verminderen van de nationale schuld, is voor woningcorporatie Thús Wonen nu ongeveer 3 miljoen euro per jaar en groeit door naar bijna 4 miljoen euro in 2017. Dit komt neer op de investeringscapaciteit voor 30 nieuwbouwwoningen. Volgens het kabinet moet de corporatie de bijdrage financieren uit de verkoop van huurwoningen. “Omdat Thús Wonen in een krimpgebied opereert, is het onverantwoord om koophuizen toe te voegen aan de totale woningvoorraad. Het nieuwbouwprogramma van Thús Wonen is gekoppeld aan een sloopprogramma en niet aan een verkoopprogramma, zoals dat in heel veel andere regio’s wel het geval is”, aldus wethouder Albert van der Ploeg. “Daarnaast is de sociale sector in Noordoost Fryslân verhoudingsgewijs klein. Relatief veel mensen met een lager inkomen woont in een eigen huis.”

Voor verdere getalsmatige afbouw van het aantal sociale huurwoningen is in Noordoost Fryslân nauwelijks ruimte, stelt de gemeente. Dit is minister Blok ook medegedeeld tijdens zijn werkbezoek aan buurgemeente Kollumerland c.a. eind 2013. “Ook om deze reden kan een Noordoost-Friese corporatie de verhuurdersheffing niet compenseren met verkoopopbrengsten. De heffing gaat ten koste van de woonkwaliteit van de corporatiedoelgroep.” Dongeradeel heeft daarom een nadrukkelijk verzoek bij de minister neergelegd het beleid over de verhuurdersheffing te herzien, ook voor Noordoost Fryslân die formeel geen krimpstatus heeft, maar waar wel krimp voorkomt. De Stuurgroep Netwerk Noordoost heeft in oktober al een klemmend beroep op de regering gedaan om op basis van een adviesrapport Noordoost Fryslân als krimpregio te kwalificeren. “Met de geschetse effecten van de heffing op onze woningmarkt, willen wij dit pleidooi van Netwerk Noordoost nog eens onderschrijven.”

 

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button