Buiten regio

Eerste Hart&Vaatcafé in ziekenhuis Nij Smellinghe is een groot succes!

DRACHTEN – Leerzaam en nuttig, zo werd het Hart&Vaatcafé in ziekenhuis Nij Smellinghe op donderdag 19 mei door de 65 belangstellenden omschreven. Het Drachtster ziekenhuis organiseerde voor de eerste maal, in samenwerking met stichting Hart&Vaatgroep, een Hart&Vaatcafé. Het thema: Hartfalen en voeding.

Belang van het Hart &Vaatcafé in de regio
Voor een volle zaal opende Directeur Zorg Nij Smellinghe John van Arnhem de avond. Hij benadrukte onder andere het belang van het Hart&Vaatcafé in deze regio. “Er zijn meer dan een miljoen mensen in Nederland die lijden aan hart of vaatziekten. U staat er dus niet alleen voor! En wij zijn er voor u.” Cardioloog S. Dijkstra gaf uitleg over het ziektebeeld hartfalen en wat daarvan de oorzaken kunnen zijn. Tijdens de presentatie van diëtist Bea van der Mei is aan het publiek een aantal vragen en stellingen over voeding voorgelegd. De lezingen werden opgevolgd door een vraaggesprek met een hartpatiënt. Hij vertelde over zijn ervaringen en beleving van zijn aandoening. Zijn hartfalen is plotseling ontstaan en heeft grote impact op zijn leven gehad. Terugkijkend op de donkere periode in zijn leven geeft hij als advies: “Je kunt hulp krijgen als je merkt dat je het niet meer ziet zitten. Als je niet meer blij kunt zijn in het leven, vraag dan om die hulp!” Het publiek was hiervan onder de indruk. Na de pauze nam Jeanette Stamps van stichting Hart&Vaatgroep kort het woord over wie de Hart&Vaatgroep is en wat zij precies doen. De avond werd afgesloten met een panelsessie. Tijdens de sessie kreeg het publiek uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen aan de cardioloog, diëtist, hartfalenverpleegkundige Mirjam van Aalsum en de patiënt.

Veel belangstelling
Er waren vele aanmeldingen voor deze avond. Ruim een week van te voren was de avond vol geboekt. “Het eerste Hart & Vaatcafé in Ziekenhuis Nij Smellinghe was een zeer groot succes! Wij kijken met een tevreden gevoel terug op deze avond”. In het najaar wordt opnieuw een Hart & Vaatcafé georganiseerd. Het Hart&Vaatcafé is bedoeld voor mensen met een hartaandoening, hun familie en naasten en belangstellenden. De kracht van het café is dat zowel deskundigen als ervaringsdeskundigen aan het woord komen. Hierdoor worden bezoekers op een laagdrempelige manier breed geïnformeerd.

Eigen Foto

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button