Buiten regioHoofdnieuwsRegionaal

Eerste weidevogelbord in de Noardlike Fryske Wâlden

BURGUM – Welke weidevogels broeden er op boerenland in Noordoost-Fryslân en brengen er hun jongen groot? En waarom zijn sommige stukken land populair bij deze vogels? Een antwoord op deze vragen geeft het weidevogelbord van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) en de Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer Dantumadiel (VALD). Het eerste bord is donderdagavond 30 mei in Damwâld onthuld door wethouder Roelof Bos van de gemeente Dantumadiel en VALD- voorzitter Attje Meekma.
Het initiatief voor het informatiepaneel komt van de VALD en is omarmd door de overkoepelende vereniging NFW. Het doel is de weidevogelborden op veel verschillende plekken in de Noardlike Fryske Wâlden te plaatsen om geïnteresseerden te informeren over de verschillende weidevogels en de manier waarop percelen land optimaal voor de vogels worden beheerd. “Het viel ons op dat mensen vaak blijven staan kijken bij plas-drasgebieden waar veel weidevogels voorkomen. Dat bracht ons op het idee bij deze gebieden een bord te plaatsen met informatie over weidevogelbeheer”, zegt beheerregisseur Johannes Wiegersma van de NFW.
Weidevogelcollectief

Het eerste bord is geplaatst op het land van de familie Halbesma aan de Singel bij Damwâld. Vanaf deze plaats is land te zien dat beheerd wordt door het weidevogelcollectief De Koai. In het gebied ligt plas-dras, weidevogelland met een rustperiode tot 1 en tot 8 juni, kruidenrijk grasland, botanische weideranden en weidevogelgrasland met legselbeheer. Dankzij dit beheer zijn de percelen in trek bij weidevogels. Er zijn op dit moment 70 à 80 nesten te vinden. De NFW telt 21 weidevogelcollectieven. Deze collectieven zetten zich in voor de bescherming en bevordering van weidevogels. Boeren die maatregelen nemen op hun land om meer weidevogels aan te trekken, krijgen voor deze beheerpakketten een vergoeding.
Agrarische natuurverenigingen

De NFW is een koepel van zes agrarische natuurverenigingen in vijf gemeenten in Noordoost-Fryslân. De NFW streeft naar een gebiedsgerichte vitale landbouw die vervlochten is met het cultuurhistorische landschap met bijbehorende natuurwaarden. Leden van de vereniging doen aan weidevogelbeheer en botanisch beheer. Verder onderhouden ze vele kilometers aan elzensingels, boomwallen en honderden pingo’s en dobben.

V.l.n.r. Johannes Wiegersma (NFW), Attje Meekma (VALD), Roelof Bos (Dantumadiel) en Douwe Hoogland (NFW) bij het onthulde weidevogelbord in Damwâld.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button