HoofdnieuwsRegionaal

Feestelijke lintjesregen in Achtkarspelen

BUITENPOST – Burgemeester Oebele Brouwer heeft dinsdag vier lintjes uitgereikt in de gemeente Achtkarspelen. Hij verraste de decorandi thuis en nodigde ze uit voor een ceremonie op het gemeentehuis later die ochtend.

Jarig Wijma uit Drogeham werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Grietje Algra-de Vries uit Surhuisterveen en haar broer Jelle Johannes de Vries uit Surhuizum en Jan Vos uit Surhuisterveen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Het overhandigen van de lintjes vond plaats in een volle en feestelijke raadzaal in Buitenpost. Bij de plechtigheid waren familieleden en vrienden van de decorandi aanwezig. Wâlddichter Arjen Hut droeg een gedicht voor.

De volgende inwoners uit de gemeente Achtkarspelen zijn benoemd:

Jarig Wijma uit Drogeham (66 jaar)

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Jarig Wijma uit Drogeham beschikt over een lange staat van dienst als vrijwilliger. Zo is hij al heel lang actief voor de kerk in verschillende functies. Bij de GJV, penningmeester bij FJCF en betrokken bij het organiseren van de manifestatie Sring in Thialf in 1988. Verder had hij een actieve rol bij de fusie van twee kerkgemeenschappen in Drogeham. Decorandus is al meer dan 40 jaar voorzitter van de ondernemingsraad bij Stertil. Binnen deze functie heeft hij advies uitgebracht bij meerdere reorganisaties en heeft in meerdere commissies gezeten. Ook was hij 25 jaar lid van de ondernemingsraad, deels als voorzitter. Daarnaast heeft de heer Wijma veel functies gehad binnen het CNV. Ook nu is hij hier nog actief voor. Als penningmeester van sportvereniging Turnlust heeft Wijma zich actief ingezet voor een financieel gezonde vereniging. Dit leidde tot de bloeiperiode van Turnlust.

Decorandus heeft zich in de jaren ’90 ingezet voor de scholenfusie van de ‘Skoalle mei de Bibel’ en ‘De Wingerd’ in zijn woonplaats Drogeham. In de jubileumcommissie voor het 100-jarig Christelijk Basisonderwijs in Drogeham had Jarig Wijma een rol. Daarnaast heeft hij in het centrale bestuur basisonderwijs Achtkarspelen gezeten en is hij een gewaardeerd voorzitter van de damclub in Drogeham geweest. In de jaren 1998-2007 was decorandus namens de werknemersvereniging CNV lid van het bestuur van de Kamer van Koophandel in de provincie Friesland en later de regionale Kamer van Koophandel voor Noord-Nederland. Vanuit die rol heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de stimulering van het ondernemerschap en werkgelegenheid in de provincie Friesland en de regio Noord-Nederland.

Sinds 2009 is Wijma een gewaardeerd lid van het verantwoordingsorgaan en één van de vertegenwoordigers van de werknemers (namens CNV). Daarbij verdient het voorzitterschap van de heer Wijma van de Audit, Risk en Compliance (ARC) commissie van het verantwoordingsorgaan aparte benoeming. Verder zat decorandus in de remuneratiecommissie en de Raad van commissarissen van Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA). Tot slot is Jarig Wijma bij vrijwel alles wat er binnen Openluchtmuseum De Spitkeet gebeurt betrokken. Hij heeft er mede voor gezorgd dat De Spitkeet een geregistreerd museum is geworden.

Grietje Algra-de Vries uit Surhuisterveen (86 jaar)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Grietje Algra-de Vries uit Surhuisterveen kreeg een lintje voor het vrijwilligerswerk dat ze heeft gedaan, maar vooral ook vanwege de mantelzorg die ze jarenlang gaf. Vanaf 1997 werd mevrouw Algra-de Vries van de één op de andere dag mantelzorger voor haar echtgenoot. Deze zorg verricht zij al 25 jaar met de grootste toewijding. Decoranda heeft haar echtgenoot door zijn muzikale carrière leren kennen en hem altijd ondersteund bij zijn activiteiten als koordirigent bij de Christelijke Oratoriumvereniging ‘Laudate Dominum’. Mevrouw Algra heeft 20 jaar lang de collecte van de kankerbestrijding (KWF) gecoördineerd in haar woonplaats en was in de jaren ’70 secretaresse van de kleuterschool in Surhuizum. Verder heeft ze vele jaren meegewerkt aan het organiseren van de vele bazaars die gehouden werden in de lokalen van de gereformeerde kerk van Augustinusga en Surhuizum. Voor de kerk bezocht ze zieke en jubilerende gemeenteleden en was ze circa 30 jaar voorzitter van het verjaardagsfonds van de kerk.

Jelle Johannes de Vries uit Surhuizum (76 jaar)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Jelle Johannes de Vries uit Surhuizum is, net als zijn zus Grietje Algra-de Vries, een gewaardeerd en bevlogen vrijwilliger. Bij korfbalvereniging DTS uit zijn woonplaats is hij erelid. De Vries staat vanaf 1961 ingeschreven als lid van het Korfbalverbond. Pas op 69-jarige leeftijd heeft hij zijn actieve korfbalcarrière beëindigd. Bij de vereniging was decorandus algemeen bestuurslid van 1979 tot 1982, penningmeester van 1990 tot 2005 en in 1997 tijdelijk voorzitter. Johannes de Vries is altijd verbonden geweest aan de activiteitencommissie van de korfbalvereniging. Naast de jaarlijkse terugkerende activiteiten was hij de medeorganisator van o.a. het nachtkorfbal-toernooi, sponsorloop en betrokken bij de organisatie van meerdere jubileumactiviteiten.

Decorandus is eigenaar van ‘Het Broekenhuis’ in Surhuisterveen. De winkel is sinds 1980 onafgebroken kledingsponsor bij DTS. De heer de Vries draagt binnen de club dan ook de bijnaam ‘Jelle Broekje’. Vanuit Motor- en Auto Club Surhuisterveen (MAC) was De Vries betrokken bij het organiseren van oriënteringsritten in Surhuisterveen en omstreken. De ritten die werden en nog steeds worden georganiseerd tijdens de feestweken van Buitenpost en Surhuizum spreken zeer tot de verbeelding en zijn nog altijd een groot succes met veel deelnemers. De heer De Vries heeft meer dan 40 jaar deel uitgemaakt van het bestuur van MAC. In eerste instantie als secretaris en later als voorzitter. Deze functie heeft hij uitgevoerd tot het opgaan van de vereniging in MAC De Wâlden. De Vries is vrijwel doorlopend en gedurende meerdere decennia kerkelijk actief geweest voor de protestantse gemeente in Surhuizum. Dat doet hij tot op de dag van vandaag. Zo had hij zitting in de commissie van beheer van de Pypketsjerke en in de functie van scriba. Daarnaast draagt hij actief bij aan het begrotingsproces en de jaarlijkse verslaglegging voor de eigen gemeente en de toezichthouder. De heer De Vries is 16 jaar lid van het schoolbestuur van de Joh. Looijengaskoalle geweest. Eerst als secretaris, later vervulde hij de functie van voorzitter.

Jan Vos uit Surhuisterveen (77 jaar)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Jan Vos uit Surhuisterveen ontving zijn lintje o.a. voor zijn werk bij de vrijwillige brandweer bij het korps in zijn dorp. Vanaf 1969 tot 2006 was hij actief als brandwacht en daarna als brandwacht eerste klas met perslucht, chauffeur en pompbediende. Ook zijn inzet voor de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Surhuisterveen en Boelenslaan draagt bij aan de Koninklijke onderscheiding. Decorandus is verschillende ambtsperioden van vier jaar als ouderling en diaken betrokken geweest bij de pastorale en diaconale werkzaamheden van de Protestantse Gemeente Surhuisterveen en Boelenslaan. Voor de kerk verzorgde hij jarenlang het bejaardenvervoer. Als vrijwilliger is de heer Vos als jaren actief bij de Spitkeet in Harkema. Hij werkt mee aan bouw en onderhoud, in de horeca, als gids en ondersteunt waar nodig. Daar houdt het vrijwilligerswerk niet op. Het hertenkamp in Surhuisterveen, de vogelwacht Surhuisterveen/Westerkwartier, Poppingahiem, voetbalvereniging ‘t Fean 58, HartslagNu, Volleybalvereniging VCS, het zwembad en de buurtvereniging, allemaal kunnen en konden ze op de vrijwillige inzet van de heer Vos rekenen.

Dit kan u ook interesseren

Back to top button