HoofdnieuwsRegionaal

Gemeenteraad Kollumerland c.a. kiest voor herindeling met Dantumadiel, Dongeradeel en Ferwerderadiel

KOLLUM – Donderdagavond heeft de gemeenteraad van Kollumerland c.a. een definitief besluit genomen over de door het college voorgestelde toekomstkoers van de gemeente. Het college stelde de raad voor om, overeenkomstig het advies van onderzoeksbureau Partners+Pröpper, zonder andere tussenstappen in te zetten op een gemeentelijke herindeling met de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en Ferwerderadiel.

Onderzoek scenario’s

In januari 2012 besloot de gemeenteraad, op voorstel van het college, een aantal scenario’s te onderzoeken voor de toekomstkoers van de gemeente. Onderzoeksbureau Partners+Pröpper werd hiervoor ingeschakeld. Er zijn drie scenario’s onderzocht:

  1. Zelfstandig blijven en doorontwikkelen tot regiegemeente.
  2. Ambtelijke samenwerking met de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en (eventueel) Ferwerderadiel.
  3. Herindeling met de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en (eventueel) Ferwerderadiel.

 Inwonersavonden

In april 2012 werden op verzoek van de raad drie inwonersavonden belegd. Op deze politieke avonden in Kollum, Burum en Kollumerzwaag waren inwoners, bedrijven en instellingen welkom om mee te praten over de voor- en nadelen van de te onderzoeken scenario’s. De ideeën en signalen die op deze avonden naar voren kwamen, zijn betrokken bij het onderzoek door Partners+Pröpper.

 

Standpuntbepaling
Begin oktober ontving het college de onderzoeksresultaten. Op basis hiervan heeft het college een voorlopig standpunt ingenomen: inzetten op een herindeling met de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en (eventueel) Ferwerderadiel. Dit standpunt sloot aan bij het advies dat door het onderzoeksbureau Partners+Pröpper was gegeven.

Discussieavond en interne reacties
Medio oktober was het woord weer aan inwoners, bedrijven en instellingen. Dit keer werd reactie en discussie gevraagd op het voorlopig standpunt van het college. Los van deze openbare avond werden ook de Verenigingen Plaatselijke Belangen, de ondernemingsraad en het managementteam gevraagd om te reageren op het voorlopige standpunt. De verschillende reacties vormden voor het college aanleiding om het voorlopig standpunt te handhaven en zelfs iets te verstevigen door het woordje ‘eventueel’ voor Ferwerderadiel weg te laten.

 

Raadsbesluit

Vandaag, 13 december 2012, heeft de raad ingestemd met het collegevoorstel om te koersen op herindeling met Dantumadiel, Dongeradeel en Ferwerderadiel.

 

Vervolg
Het college gaat met de nieuwe toekomstkoers van de gemeente Kollumerland c.a. richting de beoogde samenwerkingspartners met het verzoek om deze koers te onderschrijven.

De komende tijd moet blijken in hoeverre de toekomstvisie van Kollumerland c.a. wordt gedeeld door de andere betrokken gemeenten.

 

Informatie over het traject ‘toekomst Kollumerland c.a.’ vindt u op: www.kollumerland.nl.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button