HoofdnieuwsRegionaal

Hoge opkomst DNA-verwantschapsonderzoek Marianne Vaatstra

KOLLUM – Ruim 89% van de tot nu toe uitgenodigde mannen heeft zijn dna afgestaan in het verwantschapsonderzoek naar de moord op Marianne Vaatstra.

Donderdag 11 oktober om 22.00 uur sloten de deuren van de DNA-afnamelocaties in Friesland. Twee weken lang konden mannen op meerdere plaatsen hun DNA afstaan. De komende weken wordt het verwantschapsonderzoek voorgezet. De politie zal de groep mannen uit de doelgroep waarvan nog geen dna is afgenomen, benaderen om alsnog of opnieuw mee te werken aan het verwantschapsonderzoek.


Opkomst
Na sluiting van de afnamelocaties op donderdag 11 oktober om 22.00 uur kon de balans worden opgemaakt van de opkomst: 6514. Dit betekent dat ruim 89% van de bijna 7300 mannen die tot nu toe een uitnodiging hebben ontvangen, hun dna hebben afgestaan. In Zwaagwesteinde was de opkomst zelfs ruim 96%.

Ook van de vier ‘vrije inloopdagen’ is goed gebruik gemaakt. Deze dagen waren bedoeld voor mannen die een uitnodiging hadden ontvangen, maar op de voorgestelde tijd niet konden of op hun besluit om niet mee te werken, zijn teruggekomen. Kollum ontving in de afgelopen vier dagen 70 mannen, Zwaagwesteinde 63 en in Buitenpost kwamen bijna 80 mannen alsnog hun dna afstaan.

De politie en het OM spreken van een enorme betrokkenheid van de mensen uit het gebied. De bereidheid om mee te werken is groot. Dat blijkt uit de soms zeer persoonlijke verhalen van mannen die bij de afnamelocaties werden gedeeld met de aanwezige politiemensen.

 

Dank

Het 3D-team en het Openbaar Ministerie bedanken alle mannen die tot nu toe hebben meegewerkt aan dit dna-verwantschapsonderzoek. Hun deelname kan leiden tot het oplossen van de gruwelijke moord op Marianne Vaatstra. Team en OM spreken de hoop uit dat van de mannen die alsnog of opnieuw worden gevraagd mee te werken aan het verwantschapsonderzoek, velen hun voorbeeld zullen volgen. Want hoe meer mensen meewerken, hoe groter de kans is dat dit onderzoek het gewenste resultaat zal hebben!

 

Doelgroep

Op 1 mei 1999 stonden 8080 mannen in de leeftijd tussen 16 en 60 jaar ingeschreven in het GBA van het gebied waar het verwantschapsonderzoek heeft plaatsgevonden. Van deze doelgroep is het 3D-team uitgegaan.

Van deze doelgroep bleken 358 mannen te zijn overleden en ruim 300 personen waren verhuisd naar een plaats buiten de drie noordelijke provincies. Ongeveer 100 mannen uit de doelgroep verhuisden naar het buitenland.

 

Maatwerk

De komende weken zal het verwantschapsonderzoek worden voortgezet en zich kenmerken door het leveren van maatwerk.

Zo worden de ruim 300 mannen die woonachtig zijn buiten de drie noordelijke provincies benaderd met de vraag of, en zo ja, waar en wanneer zij dna willen afstaan.  Deze mannen vallen onder de doelgroep maar zijn gezien hun woonplaats niet uitgenodigd om naar een van de afnamelocaties in noord Nederland te komen. Toch besloten 69 mannen uit deze groep om de afgelopen twee weken op eigen initiatief naar Friesland af te reizen om dna af te staan.

Daarnaast wordt gewerkt aan het verder achterhalen van adresgegevens van de mannen die naar het buitenland zijn verhuisd.

Tot slot gaat de politie contact opnemen met de mannen die wel zijn uitgenodigd om te komen naar een van de afnamelocaties in het noorden, maar niet zijn geweest.

 

NFI

Elke week worden 12 dozen met afnamesets naar het NFI gebracht. In totaal liggen nu zo’n 2000 sets klaar om te worden bekeken. Het NFI trekt in totaal zes maanden uit voor het onderzoek.

 

Foto’s   Fokke Jongsma

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button