HoofdnieuwsRegionaal

Noordoost Fryslân eerste Friese regio met gezamenlijk inkoopbeleid

DE WESTEREEN – De colleges van b&w van de zes gemeenten die samenwerken binnen het samenwerkingsverband Netwerk Noordoost: Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel, zetten stevig in op een gezamenlijk inkoop- en aanbestedingsbeleid. De gemeenten spelen hiermee in op de wens van het bedrijfsleven om als regio een eenduidig inkoopbeleid te hanteren en hiermee de kansen voor het bedrijfsleven te optimaliseren.

Kansen voor werkgelegenheid in de regio

Het gezamenlijke inkoop- en aanbestedingsbeleid biedt ruimere mogelijkheden om de werken, leveringen en diensten door regionale bedrijven te laten uitvoeren, wat kansen oplevert voor de werkgelegenheid in de regio. Het beleid geeft een kader waarbinnen inkopen en aanbestedingen van de gemeenten op een professionele, efficiënte, eenduidige en transparante wijze geregeld worden.  Daarnaast biedt gezamenlijk beleid ook voor de gemeenten voordelen, doordat de markt op uniforme wijze wordt benaderd. Het inkoopbeleid sluit aan op de nieuwe aanbestedingswet.

Social Return

Het toepassen van Social Return wordt onderdeel van de opdracht bij inkooptrajecten. Het gaat hierbij om het bieden van werk en werkervaring aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook wordt bij iedere opdracht bekeken  of de sociale werkvoorziening (een deel van) de opdracht kan uitvoeren. Van groot belang hierbij is het streven naar maatwerk.

Samenwerking gemeenten en bedrijfsleven

Dit gezamenlijke inkoop- en aanbestedingsbeleid is tot stand gekomen in samenwerking met het georganiseerde bedrijfsleven (ONOF) en MKB-Nederland Noord, KvK en VNO-NCW.

Henri Geursen, voorzitter van de ONOF: “Met deze gezamenlijke aanpak in onze regio, sluiten we ook aan op de uitgangspunten van het Actieplan Ondernemersvriendelijk Aanbesteden Noord van VNO-NCW, Bouwend Nederland en MKB Nederland Noord. Dit Actieplan, ondersteund door de KvK Noord, gaat ook uit van samenwerking, maatwerk en kennis delen.”

 

 

 

 

 

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button