Buiten regioHoofdnieuwsRegionaal

Onderzoek naar nieuwe mogelijkheden behoud zwembad Buitenpost

BUITENPOST – Het college van b&w van Achtkarspelen stelt de gemeenteraad voor om het aanbestedingstraject voor een 25-meterbad in Buitenpost af te sluiten, zonder de opdracht te gunnen. Slechts één marktpartij toonde interesse, maar deze vraagt voor de exploitatie een jaarlijkse bijdrage van de gemeente van minimaal € 241.000 en maximaal € 1,7 miljoen. Binnen de gemeentelijke begroting is hiervoor geen geld beschikbaar.

Het college legt de raad nu drie scenario’s voor, waaruit een keuze gemaakt kan worden:

1.    Een doorstart van het huidige zwembad op basis van een stichting van dorpsbelang en het verenigingsleven, vergelijkbaar met exploitatievariant van het openluchtzwembad in Surhuisterveen, waar de gemeente jaarlijks € 100.000 bijdraagt. Ook hiervoor is binnen de huidige gemeentebegroting geen geld beschikbaar en zal dus gezocht moeten worden naar financiële ruimte.

2.    Een nieuwe aanbestedingsprocedure starten waarin geen eisen worden gesteld aan de afmeting van het zwembad. Het college verwacht dat marktpartij wel geïnteresseerd zijn om een kleiner zwembad zelfstandig te exploiteren zonder gemeentelijke bijdrage.

3.    Verkoop bij inschrijving van het zwembad na 1 januari 2013, waarbij een eventuele doorstart van het zwembad niet is uitgesloten.

Voor elk van deze scenario’s geldt dat de gemeente geen inhoudelijke eisen kan stellen aan de exploitatie, nu het aanbestedingstraject voor een 25-meterbad wordt beëindigd. De gemeenteraad bespreekt het collegevoorstel op 27 september.

Begin dit jaar gaf de gemeenteraad opdracht aan het college om een aanbesteding te starten voor een nieuw zwembad of renovatie van het bestaande zwembad in Buitenpost. Eén van de voorwaarden van de gemeenteraad was dat het nieuwe zwembad minimaal 10 bij 25 meter groot moest zijn.

De gemeenteraad heeft in 2011 besloten om de exploitatiebijdrage aan zwembad de Kûpe in Buitenpost te beëindigen. Het zwembad is sterk verouderd en de kosten voor onderhoud en exploitatie zijn niet meer op te brengen voor de gemeente. Sportfondsen Achtkarspelen NV stopt daarom per 31 december 2012 met de exploitatie van de Kûpe. De gemeente stelt zich garant voor mensen die zwemles hebben in de Kûpe en op die datum het zwemdiploma nog niet hebben behaald en voor mensen met een niet gebruikt deel van abonnementen en zwemleskaarten.

 

 

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button