HoofdnieuwsRegionaal

Recordaantal besmettingen en tests, zorgen over feestdagen

FRIESLAND – Fryslân telde de afgelopen week 1378 nieuwe coronabesmettingen, het hoogste aantal sinds de coronacrisis. Vorige week waren er 973 positieve tests. Voor de tweede week op rij is de stijging bijna 40 procent. Richting de feestdagen is dit een zorgelijk ontwikkeling. De boodschap van GGD Fryslân voor de Kerst luidt daarom: geef het virus niet door.

Het aantal tests bereikte de afgelopen week een recordaantal van 13.157, dat is 20 procent meer dan een week eerder. Het vele testen verklaart bij lange na niet de toename van het aantal besmettingen. De belangrijkste conclusie is: meer Friezen laten zich testen omdat meer Friezen klachten hebben. Het percentage positieve testuitslagen stijgt.

De afgelopen week raakten in de provincie 55 kinderen van 4 tot 12 jaar besmet. Met 4 procent van het totaal aantal besmettingen was hun aandeel nooit eerder zo hoog. Voorheen schommelde het percentage rond 1,5. Het aandeel 12 tot 18 jarigen daalde voor het eerst sinds in deze groep een maand geleden plotseling veel meer besmettingen ontstonden. Het ging afgelopen week terug van 18 naar 14 procent. Dat neemt niet weg dat het bijna 200 besmette pubers betreft.

Het aantal bewoners en medewerkers van de Friese verpleeg- en verzorgingshuizen dat positief is getest op corona daalt nog niet. De laatste weken zijn er rond 60 nieuwe besmettingen. Daarnaast laat de thuiszorg deze week een stijging zien (van 10 naar 15 besmette cliënten).

Om zoveel mogelijk zicht te houden op besmettingen in de zorg, schaalt GGD Fryslân ondanks de hoge aantallen het bron- en contactonderzoek niet helemaal af. Dit betekent dat de GGD vanwege drukte niet alle positief geteste personen meteen dezelfde dag kan bellen. Via mail of Digid kunnen zij wel op tijd hun uitslag inzien.

 Feestdagen

Met het oog op de feestdagen dringt GGD Fryslân er bij iedereen op aan de maatregelen strikt na te leven. Vier Kerst en Oud en Nieuw in eigen gezin en beperk het bezoek. Op 24, 25 en 26 december zijn drie gasten per dag toegestaan, op andere dagen twee.

Dit geldt ook voor bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen, tenzij er bijvoorbeeld vanwege een coronauitbraak extra beperkingen zijn.

Wie tijdens de Kerst een oudere vanuit de zorginstelling mee naar huis neemt, dient vanaf het vertrek vanuit de woning of het appartement in het verpleeg- of verzorgingshuis een mondkapje te dragen, ook tijdens de autorit.

Geef het virus niet door, dat is de kerstboodschap van GGD Fryslân.

Vaccinatie zorgpersoneel

GGD Fryslân heeft in WTC Expo in Leeuwarden een tweede hal afgehuurd. Hier kunnen naar verwachting vanaf half januari de vaccinaties voor zorgpersoneel beginnen. De ruimte voor vaccinaties is strikt gescheiden van de hal die de GGD deze week in gebruik heeft genomen voor grootschalig testen. Momenteel werft GGD Fryslân medewerkers voor alle werkzaamheden in het vaccinatiecentrum.

Maandag opent in Heerenveen de zesde coronatestlocatie van GGD Fryslân, in een gebouw dat in gebruik was bij het Friesland College.

Cijfers

Met de 1378 positieve tests van afgelopen week zijn nu 11.329 inwoners van Fryslân besmet geraakt met het virus. De GGD kreeg deze week 6 meldingen van besmette mensen die zijn overleden. Vorige week waren dit er 4. Het officiële sterftecijfer in verband met corona staat nu op 148. Er zijn 7 ziekenhuisopnames doorgegeven tegen vorige week 10.

 Gemeenten 

De gemeente Súdwest-Fryslân telt nog steeds de meeste besmettingen (315 in een week), maar de groei was veel minder groot dan in de weken hiervoor. In Leeuwarden, Waadhoeke en Tytsjerksteradiel was sprake van een verdubbeling of meer. Met 24 besmettingen (tegen 4 vorige week) liet Ameland procentueel de grootste groei zien. In acht van de achttien gemeenten was de score nog nooit zo hoog als afgelopen week.

Het aantal nieuwe besmettingen van deze week (tussen haakjes vorige week): Súdwest-Fryslân 315 (291), Leeuwarden 229 (106), De Fryske Marren 111 (79), Noardeast-Fryslân 105 (111),  Waadhoeke 95 (45), Smallingerland 90 (65), Dantumadiel 75 (40),  Achtkarspelen 62 (36), Opsterland 62 (36), Heerenveen 57 (50), Tytsjerksteradiel 56 (28), Weststellingwerf 47 (32), Ooststellingwerf 36 (34), Ameland 24 (4),  Harlingen 10 (11), Terschelling 2 (4), Vlieland 1 (0) en Schiermonnikoog 1 (0).

Dit kan u ook interesseren

Back to top button