Buiten regio

Stimulans voor slimme vervoersoplossingen op het platteland

LEEUWARDEN – Donderdag 11 oktober organiseerde de provincie Fryslân het symposium ‘Ferfier foar Fryslân’ in het WTC Hotel in Leeuwarden. Tijdens het symposium konden dorpsbelangen en andere geïnteresseerden meedenken over het vervoer op het platteland. Gedeputeerde Johannes Kramer kondigde aan in begin 2013 een stimuleringsregeling beschikbaar te willen stellen voor oplossingen voor vervoer op het platteland.

“De stimulearringsregeling is benammen bedoeld om it ferlet fan ferfier op it plattelân yn te follen, dat noch net troch it iepenbier ferfier ynfold wurdt. Sa kin men bygelyks in pindelbus ride litte út in doarp wei dêr’t gjin streekbus del komt. De pindelbus kin dan nei it busstasjon of treinstasjon ride dat it tichtsteby is. De bus of auto dy’t fan it doarp út ride sil, moat wol oanslute op it iepenbier ferfier. De provinsje wol graach de reaksjes en ideeën fan de minsken sels heare, foardat de regeling troch Deputearre Steaten en Provinsjale Steaten fêststeld wurdt. De betingsten fan de regeling kin de provinsje dan noch oanpasse, as dat nedich is,” zegt gedeputeerde Kramer.

Opstarten en behouden projecten

Het is uiteindelijk de bedoeling dat de stimuleringsregeling van € 450.000,- helpt bij het starten van projecten, bijvoorbeeld door een tegemoetkoming in de aanloopkosten. Daarna moeten de projecten zelfstandig kunnen draaien, zonder geld van de provincie. Tijdens het symposium werden veel voorbeeldprojecten gepresenteerd. Zoals het project van de Plusbus in gemeente Opsterland. Zo’n 45 vrijwilligers helpen deze bussen draaiende te houden. Ze organisatie is begonnen met één bus. Maar het liep zo goed, dat ze konden uitbreiden naar drie bussen. Voor een kleine vergoeding worden ouderen, die nog zelfstandig wonen, thuis opgehaald en afgezet waar zij dat willen. Op een afgesproken tijdstip worden ze weer opgehaald.

Vervoersmarkt

Verder stonden er verschillende vervoersbedrijven en projecten op de vervoersmarkt. De bezoekers kregen daar meer informatie hoe je zo’n vervoersproject opstart en hoe je de organisatie van ‘eigen vervoer’ opzet.

 

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button