Buiten regioHoofdnieuwsRegionaal

Subsidieregeling voor agrariërs: asbest eraf, zonnepanelen erop

KOLLUM – Vanaf 1 juli 2013 kunnen agrarische bedrijven subsidie aanvragen voor het saneren van as-bestdaken wanneer zij dit combineren met het plaatsen van zonnepanelen. Gedeputeerde Staten hebben op 25 juni 2013 de stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop 2013 2014” en een subsidieplafond van 1.478.700 euro vastgesteld.

3 euro per m2, minimaal 400 m2

De regeling richt zich op het saneren van asbestdaken op agrarische bedrijven, in combinatie met plaatsing van zonnepanelen. De subsidie bedraagt 3 euro per m2 asbestdak. Dit is ongeveer een derde van de kosten voor het verwijderen en afvoeren van asbest. Alleen be-drijven met een agrarisch inkomen (minimale standaardopbrengst 25.000 euro) komen in aanmerking voor de subsidie. Per aanvraag wordt een minimumoppervlak van 400 m2 as-bestdak gehanteerd. In totaal kan per aanvrager maximaal 7500 euro subsidie worden ver-strekt

Combinatie met zonnepanelen

Op elk gesaneerd dak worden zonnepanelen teruggeplaatst. Dit met een minimumeis van 15 kW piek geïnstalleerd vermogen. De zonnepanelen mogen ook op een ander dak dan het gesaneerde dak worden geplaatst. Maar dan moet dit gebouw zich wel op een bouwblok uit de aanvraag bevinden. Deze regeling komt bovenop de fiscale faciliteiten (MIA, VAMIL, EIA) voor investeringen in asbestsanering en zonnepanelen. Mocht u subsidie willen aanvragen, dan kunt u vóór het openstellen van de regeling alvast een asbestinventarisatierapport op laten stellen.

Aanvraag indienen?

U kunt uw subsidieaanvraag voor de regeling “Asbest eraf – Zonnepanelen erop 2013 – 2014” vanaf 1 juli 2013 indienen via de website www.asbestvanhetdak.nl.

Informatie

De uitvoering van de regeling loopt tot eind 2014. Agrariërs kunnen een aanvraag indienen tot 1 september 2014 zolang het maximale bedrag voor hun provincie nog niet is bereikt. Actuele informatie vindt u op de website www.asbestvanhetdak.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor een digitale nieuwsbrief. Er is een helpdesk op werkdagen bereikbaar van 12:00 – 17:00 uur op nummer 079 – 325 23 85.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button