Politie Berichten

Verkeersveiligheidsproject A7 Veilig eindigt met positieve resultaten

GRONINGEN/FRIESLAND – Het verkeersveiligheidsproject A7 Veilig komt ten einde. Rijkswaterstaat, politie en onder meer provincies hebben ruim twee jaar samengewerkt aan de verkeersveiligheid op de A7 in Friesland en Groningen. Het belangrijkste effect is de flinke afname van het aantal (extreme) snelheidsovertreders. De veiligheidsgevoelens bij het publiek zijn gedurendehet project gelijk gebleven. Het merendeel voelt zich op de A7 (heel) veilig.

In december 2011 startten Rijkswaterstaat, Politie, Openbaar Ministerie en de provincies Fryslân en Groningen met A7 Veilig. Aanleiding voor het project waren geluiden over gevaarlijk rijgedrag van weggebruikers op de A7 en ongevallencijfers waarin de A7 (in de provincie Groningen) als één van de gevaarlijkste wegen van Noord-Nederland te boek stond. De partners spraken af gedurende twee jaar intensieve verkeerscontroles in te zetten, aangevuld met verkeersveiligheidscampagnes, voorlichting en (kleine) maatregelen in de weginrichting. Daarnaast hielden de partners veelvuldig contact met weggebruikers en publiek, via internet en social media. De mening van het publiek werd geregeld gepeild via een online enquête op

www.a7veilig.nl

Resultaat politie

De politie was gedurende het project bijna dagelijks aanwezig op de A7 met opvallende en onopvallende controles. Dat resulteerde in het eerste jaar in 3349 staandehoudingen, waarvan 1889 snelheidsovertredingen. 122 rijbewijzen werden ingevorderd. In het tweede jaar telde de politie 2408 overtredingen, waarvan 1053 snelheidsovertredingen. Daarbij werden 57 rijbewijzen ingevorderd. Mede naar aanleiding van de enquêtes van A7 Veilig verlegde de politie in het tweede jaar het accent van de controles van snelheid naar asociaal en gevaarlijk rijgedrag. Denk aan bumperkleven, hinderen bij het wisselen van rijstrook, en bijvoorbeeld handheld bellen.

Effect

De projectpartners hebben vier keer onderzoek laten doen naar het effect van hun inzet. In dat onderzoek werden snelheidsgegevens en ongevallencijfers als indicatoren van het verkeersgedrag op de A7 gebruikt.Uit de metingen blijkt dat het aantal hardrijders op de A7 gedaald is. Het effect is vooral zichtbaar in het eerste jaar: het aantal hardrijders boven de 120 km/u daalt met 15%. Veelextreme hardrijders haalden hun voet van het pedaal, vooral in de rustige uren. In het onderzoek is verder duidelijk geworden dat de gemiddelde snelheid op de A7 – ondanks de invoering van de 130 km/uur – nauwelijks verhoogd is. Het effect van A7 Veilig op de ongevallen kan niet exact worden gemeten omdat de huidige ongevallenregistratie niet dezelfde is als de ongevallenregistratie voor de start van het project. Daarom is gekeken naar het aantal meldingen van incidenten die bij de verkeercentrale binnen zijn gekomen. Op de A7 is dit aantal gedaald sinds de start van het project A7 Veilig. Het wijst erop dat het project A7 Veilig zijn vruchten heeft afgeworpen.

Veilig gevoel op A7

Weggebruikers en publiek konden geregeld meedenken over de verkeersveiligheid op de A7. Zijkonden ook meerdere keren een enquête invullen op de website van A7 Veilig. Uit de ruim 7500 ingevulde enquêtes blijkt dat het onveiligheidsgevoel niet wezenlijk is veranderd ten opzichte van december 2011. Bijna 60% van de mensen voelt zich veilig tot heel veilig op de A7. Het aantal mensen dat zich heel veilig voelt, is na twee jaar slechtsiets gedaald (2,5%).Vrouwen voelen zich vaak wat onveiliger dan mannen.De respondenten hebben in de enquêtes veel opmerkingen gemaakt over asociaal verkeersgedrag van anderen, zoals bumperkleven, rechts inhalen, lang en onnodig links blijven rijden. Mensen maakten ook opmerkingen over de weg zelf. Mensen oordelen negatief over de invoegstroken bij de knooppunten Heerenveen en Drachten. Ook over de rotonde bij Joure wordt geklaagd. In de enquêtes klaagt men verder veel over (gedrag van bestuurders van) bestelwagens.Over hun eigen rijcapaciteiten zijn de meeste weggebruikers vrij positief.

Unieke samenwerking houdt stand

De projectpartners kijken terug op een geslaagde samenwerking. Bij de start van het project was er nog sprake van zeven verschillende overheden die gedurende het project te maken kregen met verschillende reorganisaties. Dit stond een effectieve samenwerking niet in de weg. Een platte projectorganisatie met een enthousiast en betrokken kernteam onder leiding van Rijkswaterstaat zorgde voor continuïteit in A7 Veilig. De voor Nederland vrij unieke samenwerking tussen zoveel overheden smaakt naar meer. De partijen blijven nadrukkelijk contact met elkaar houden, om te kijken of er zaken zijn waar gezamenlijk actie in ondernomen kan worden. Daarnaast blijft de politie ook na afloop van dit project inzetten op reguliere handhaving op de A7. Rijkswaterstaat werkt de komende jaren aan de reconstructie van verschillende (knoop)punten om de veiligheid en doorstroming op de A7 te verbeteren. Zo is de aansluiting op de N33 net aangepakt en wordt er de komende jaren gewerkt aan de reconstructie van de zuidelijke ringweg rond Groningen en het knooppunt Joure.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button