HoofdnieuwsRegionaal

Wetterskip Fryslân schouwt kaden Friese boezem

FRYSLÂN – Wetterskip Fryslân start donderdag 9 januari met de jaarlijkse schouw van de regionale keringen. Medewerkers van het waterschap controleren of de kades veilig zijn en of ze goed worden onderhouden door bewoners en grondeigenaren. In totaal controleert Wetterskip Fryslân 3.200 km kades. Naar verwachting wordt de schouw begin maart afgerond.

Om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen, is het belangrijk dat de kaden langs de Friese boezem stevig zijn en het water goed kunnen keren. Tijdens de jaarlijkse schouw inventariseert het waterschap de plekken waar onderhoud nodig is. Wetterskip Fryslân is verantwoordelijk voor het beheer en groot onderhoud van de regionale keringen.
Daarnaast wordt gekeken of de bewoners en grondeigenaren die aan een kade wonen of werken de kade goed onderhouden. Zij zijn verantwoordelijk voor het klein onderhoud, zoals afval verwijderen, de kade vrij houden van beplanting en zorgen voor een goede kwaliteit van de grasmat. De onderhoudsplicht is geregeld in de Keur, een verordening met regels voor onder meer het beheer van waterkeringen.

Schouwkade
Op www.wetterskipfryslan.nl/kadeschouw kunnen bewoners en grondeigenaren zien of de kade langs hun huis of perceel onder de kadeschouw valt. Mochten burgers zelf schades aan een kade ontdekken, dan hoort Wetterskip Fryslân dit graag. Zij kunnen dit tijdens kantooruren melden via het algemene nummer: 058- 292 22 22 of mailen naar:  [email protected] Wetterskip Fryslân investeert jaarlijks 14 miljoen euro in de aanleg van nieuwe kaden en twee miljoen euro in het onderhoud van bestaande kaden.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button