HoofdnieuwsRegionaal

Centrumplan De Westereen aangepast

DE WESTEREEN – De Westereen krijgt voorlopig geen nieuwe ijs-wieler-skeelerbaan. Dit is één van de gevolgen van een noodzakelijke bezuiniging op het Centrumplan De Westereen. De bezuiniging is noodzakelijk door een tekort dat is ontstaan op de totale begroting van het plan. Dit staat in een advies van het college aan de gemeenteraad van Dantumadiel.

 

Oorspronkelijk zou er nieuwbouw worden ontwikkeld op de locatie De Wieken waar momenteel een ijs-skeelerbaan ligt. Het ging om ongeveer 74 woningen. In het centrumplan zou dan een nieuwe ijs-wieler-skeelerbaan worden aangelegd. Door alle sportvoorzieningen centraal in het dorp samen te brengen kon zo de sport worden versterkt.

 

Het tekort is ontstaat door minder provinciale subsidie en tegenvallende kavelverkoop. Door de tegenvallende kavelverkoop is er momenteel geen behoefte aan extra nieuwbouw op de Wieken. Omdat op de Wieken geen nieuwbouw zal plaatsvinden, is verplaatsing van de ijs-skeelerbaan ook niet meer noodzakelijk. Het college voelt zich dan ook genoodzaakt om deze moeilijke keuze te maken. Er is nog wel geld gereserveerd om de huidige ijs-skeelerbaan te renoveren.

 

Het ontstane tekort kon tot voor kort gedekt worden uit de reserve van het gemeentelijke grondbedrijf. Nu deze situatie echter voortduurt, en zicht op verbetering van de huidige markt voor woningen en bedrijfsgebouwen er niet is, is de reserve niet meer toereikend. Terugbrengen van dit tekort kan alleen door te bezuinigen op nog te realiseren projecten.

 

Met deze bezuiniging wordt een besparing gerealiseerd van ongeveer € 550.000,-. waardoor andere projecten van het Centrumplan zijn veilig gesteld, zoals het afmaken van het voorzieningenplein ten behoeve van de Brede School en het winkelcentrum. Op 26 maart a.s. is er een openbaar rondetafelgesprek over dit onderwerp. In een later stadium zal de raad een besluit nemen over de bezuinigingen in het Centrumplan.

 

Het centrumplan is een omvangrijk plan waarbij verschillende projecten in samenhang met elkaar de leefbaarheid van De Westereen moet versterken. Vanaf 2008 is het centrumplan in fasen in uitvoering gegaan. Begonnen is met de herinrichting van de eerste fase van het winkelgebied en de aanleg van voetbalvelden, inclusief kunstgrasveld, op het sportcomplex. Inmiddels is ook de rondweg opgeleverd en is de eerste fase van het voorzieningenplein aangelegd. Verder is begonnen met de uitgifte van de woonkavels in het noordelijke gebied ,de uitgifte van de woon-werk kavels aan de zuidkant en de uitgifte van bedrijfskavels aan de oostkant. Eind 2013 start de bouw van de brede school.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button