HoofdnieuwsRegionaal

CvdM houdt hoorzitting op locatie

BUITENPOST  Voor het eerst in 25 jaar werd gistermiddag in Buitenpost een hoorzitting op locatie gehouden door het Commissariaat van de Media (CvdM). De afgelopen 25 jaar werden de zittingen altijd gehouden in Hilversum. De hoorzitting vanmiddag in het gemeentehuis in Buitenpost ging over de kwestie RTV Kanaal 30 (RTV K30) uit Burgum en RTV Noord-Oost Friesland (RTV NOF)  uit Zwaagwesteinde. Beide partijen willen graag lokale omroep worden in Achtkarspelen. Die licentie was al gegeven aan RTV K30, maar door een fout bij het Commissariaat moest die weer worden ingetrokken.
Volgens RTV K30 is er weinig veranderd sinds de vergunning werd ingetrokken. Toen had het Commissariaat na lang wikken en wegen besloten de vergunning aan RTV K30 te geven. Beide omroepen moesten vervolgens representatief worden verklaard door de gemeente, wat dus is gebeurd. Daardoor moet het Commissariaat nu beslissen welke omroep nu de vergunning krijgt en wilde het vandaag van de omroepen graag een toelichting. RTV K30 geeft bij het CvdM aan, dat de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel op een aantal gebieden gaan samenwerken. PvdA-raadslid Bart Bakker uit Tytsjerksteradiel geeft daarop nog een toelichting. In reactie daarop geeft RTV NOF aan, dat een gemeentelijke samenwerking geen invloed moet hebben op de besluitvorming. Saillant detail daarin was, dat RTV NOF dat in het verleden wel als argument gebruikte. De samenwerking tussen Kollumerland en Achtkarspelen is inmiddels beëindigd.

Bart Bakker gaf nog aan, dat er in september wordt besloten over meer samenwerking. Hij beklemtoont, dat er geen sprake is van een fusie.
RTV NOF geeft aan dat er landelijk over is gesproken om lokale omroepen groter te maken, zodat er meer deskundigheid en professionalisering  plaatsvindt. RTV NOF doet veel aan TV en is veel aanwezig in hun 3 gemeenten en daarbuiten. Voorbeelden van uitstapjes zijn het voetbal in Achtkarspelen en het Gigantenfestival in Tytsjerksteradiel. Ook de nominatie voor de OLON –Award in de sectie Crossmediaal geeft aan dat de omroep volgens hun op de goede weg is. Volgens RTV NOF moet de insteek zijn, datgene wat de burger belangrijk vindt.
RTV K30 geeft in een reactie op samenwerking met RTV NOF aan, dat ze op sportgebied graag wil samenwerken. RTV K30 heeft te bieden, dat ze graag alle wedstrijden van Harkemase Boys live wil verslaan. RTV NOF vindt het mooi dat RTV K30 graag wil samenwerken, maar geeft aan dat ze (organisatorisch) op een hele andere golflengte zitten.
Het CvdM geeft aan dat er veel verschil zit tussen lokale omroepen, en dat dat niet te voorkomen is. RTV K30 wil graag van onderuit werken, vanuit de samenleving, waarin burgerjournalistiek de boventoon krijgt. RTV NOF werkt met zo’n negentig vrijwilligers, en wordt van bovenuit bestuurd. Op het moment dat RTV K30 in Achtkarspelen wat van onderuit probeerde op te bouwen, werd de vergunning ingetrokken.  Ook was men toen bezig een plek voor de zendmast te zoeken.

 

RTV NOF geeft nog aan dat er een samenwerking is tussen zes gemeenten in de agenda Netwerk Noordoost. Hier vallen de drie gemeenten in, waarin RTV NOF al actief is, met daarbij Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en Ferwerderadiel. Overigens vindt men de manier van nieuws brengen belangrijker dan de verbanden die hogerop liggen.
In het slotwoord mochten de omroepen nogmaals vertellen waarom voor juist hen moest worden gekozen:RTV NOF beet het spits af en vertelde dat de negentig vrijwilligers een solide basis zijn om continu nieuws te bieden. Men vindt het belangrijk wat de burger meekrijgt.RTV K30 vindt, dat het gebied van een lokale omroep compact moet zijn, en niet te groot. Men vindt kleinschaligheid belangrijk, bij vier gemeenten spreek je al bijna over een regio-omroep. Ook vindt men het, net als RTV NOF, belangrijk, wat de burger meekrijgt.

 

Het Commissariaat van de Media gaat binnen vier weken uitspraak doen.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button