Buiten regioHoofdnieuwsRegionaal

De Skieding: tracékeuze komt dichterbij

KOLLUMERLAND/ACHTKARSPELEN – Dinsdagmiddag 3 maart was er een bijeenkomst over het toekomstige tracé van de Skieding die veel belangstellenden trok. Gedeputeerde Sietske Poepjes kwam de laatste stand van zaken vertellen in de Dikke Draai te Surhuisterveen. Voor de gemeenten Achtkarspelen en Kollumerland is deze verbinding met de A7 van groot belang, daarom had het lokale CDA de gedeputeerde uitgenodigd voor een werkbezoek. Behalve lokale politici waren er ondernemers en omwonenden van de Skieding uitgenodigd.

Op basis van planstudies en reacties daarop van belanghebbenden zijn er 40 varianten op de kaart gezet. Op dit moment zijn er nog negen varianten over met zes verschillende tracés, daarover wordt een MER (MilieueEffectRapportage) uitgebracht. Mevrouw Poepjes maakte duidelijk dat die rapportage niet doorslaggevend is, ook andere belangen (omwonenden, veehouders, bedrijven, verkeersdeelnemers) worden meegewogen. De rapportage is klaar in de zomer, eind 2015 legt Gedeputeerde Staten de voorkeursvariant voor aan Provinciale Staten.

Een van die negen is een 60-km variant over de huidige weg.  Joop Wolters, vertegenwoordiger van de ONOF (Ondernemersfederatie Noord Oost Friesland) ziet daar niks in. Hij pleit voor een tracé aan de westkant van de huidige weg. Voor een van de aanwezige veehouders is dat echter onaanvaardbaar: “Die tracés gaan recht over mijn huiskavel heen!”. Sommige omwonenden zien het liefst dat de huidige weg een parallelweg wordt van de nieuwe Skieding maar dan zullen aan de Friese kant wel huizen moeten worden afgebroken. De gedeputeerde is zich zeer goed bewust van de tegenstrijdige belangen, ze ervaart de opwaardering van de Skieding zo ongeveer als haar moeilijkste dossier.

Mevrouw Poepjes nam ruim tijd om vragen te beantwoorden. Ze legde veel nadruk op de manier waarop de provincie tot een besluit wil komen. Geld komt daarbij niet op de eerste plaats, het is vooral belangrijk dat er een variant uitkomt dat kan rekenen op een breed draagvlak. Omwonenden van wie de woning afgebroken moet worden kunnen rekenen op een reële vergoeding, de provincie zal zich daarbij ruimhartig opstellen, net zoals bij de Centrale As.

Na de bijeenkomst over de Skieding nam de gedeputeerde samen met lokale CDA-ers nog een kijkje bij de werkzaamheden aan de N358 tussen Buitenpost en Blauwverlaat.

v.l.n.r.: kandidaat CDA-statenleden Sietse Miedema van Twijzel (nr. 23), gedeputeerde Sietske Poepjes (nr. 2) en Marten Claus van Harkema (nr.23)

 

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button