Buiten regioHoofdnieuwsRegionaal

Debreczeny van start met overheidsbemiddeling

DAMWÂLD – INTER-ESSE uit Damwâld richt zich op minima en asielzoekers 

Een aanvraag voor een scootmobiel die door de gemeente wordt geweigerd. Of een dakkapel die niet geplaatst mag worden. De soms ondoorgrondelijke overheid frustreert menigeen. Niet iedereen weet de juiste weg te bewandelen om iets voor elkaar te krijgen. Jos Debreczeny (59) uit Damwâld treedt met zijn onlangs gestarte raadgevend bureau INTER-ESSE op als adviseur en bemiddelaar tussen burgers en ondernemingen en de overheid. Primair en pro Deo richt hij zich op minima en asielzoekers.

De oud-wethouder van Dantumadiel en Zeewolde weet dat de communicatie tussen burgers en overheden flink kan haperen. Organisaties zijn vooral juridisch ingesteld, zo is zijn ervaring. “Als bijvoorbeeld een WMO-aanvraag of een aanvraag bouwvergunning wordt afgewezen, wijzen ambtenaren op de regel- en wetgeving. Maar dat kan ook op een andere manier. Dus niet afwijzen met ‘het kan niet’, maar zeggen ‘misschien kan het op déze manier’. Daar wil ik mensen bij helpen. Dat zaken toch voor elkaar komen.” Als bijvoorbeeld iemand vanuit de WMO geen scootmobiel krijgt toegewezen, neemt hij contact op met de betreffende ambtenaar en vraagt hoe het hulpmiddel wel kan worden verstrekt. “Uiteraard lukt het niet altijd om een positief resultaat te krijgen. Een helder antwoord waarom iets is geweigerd kan voor de aanvrager ook bevredigend zijn. Vaak schort het aan duidelijke taal en het empatisch vermogen van de ambtenaar.” Vooral nu veel taken op het gebied van de zorg van het Rijk dit jaar bij gemeenten terecht zijn gekomen, is duidelijke communicatie belangrijk. “In de afgelopen weken is mij gebleken, dat veel mensen, die hulp of zorg nodig hebben, onzeker waren óf en hóe die zorg of hulp vanaf 1 januari 2015 verleend ging worden. Ook ik ben er nog niet zeker van of de gemeenten, wat menskracht en kennis betreft, al klaar zijn voor hun nieuwe zorgtaken.”

‘Wereld te winnen’

Volgens Debreczeny zijn sommige mensen niet of onvoldoende in staat voor hun eigen belangen op te komen. Een afwijzing door een overheidsorganisatie wordt vaak niet begrepen en ook gaan ze er niet tegen in beroep. “Er is een wereld te winnen voor de zwakkeren in de maatschappij”, stelt hij. Debreczeny heeft jarenlange (bestuurlijke) ervaring bij de overheid en de politie. Hij doorziet de juridische, ambtelijke en bestuurlijke procedures en ondersteunt zijn klanten bij het schrijven van brieven en pleitnota’s of bij het voeren van gesprekken. Doordat hij opleidingen in mediation heeft gevolgd, kan hij een bemiddelende rol spelen. “Als er specifieke kennis bij een overheidsconflict wordt gevraagd die ik niet in huis heb, schakel ik de hulp in van een netwerk aan deskundigen. Mijn beeld is, dat minima bijvoorbeeld niet uitputtend genoeg gebruik maken van sociale voorzieningen. Hierdoor blijven jaarlijks tonnen liggen. Gemeenten zouden de minima actiever moeten informeren over de mogelijkheden tot gebruik van deze voorzieningen.”

Ondernemingen

Hoewel de adviseur zich primair richt op particulieren, met name de doelgroep minima en asielzoekers, helpt hij ook organisaties en ondernemingen hij bij procesbegeleiding, veranderingstraject of projectleiding. Vanuit zijn ruime politieke ervaring adviseert hij ook politieke bestuurders, zoals gemeenteraadsleden, hun fracties en wethouders. De tarieven van INTER-ESSE zijn gebaseerd op maatwerk. Voor mensen die geen geld hebben voor hulpvragen voert het adviesbureau de werkzaamheden pro Deo uit. Zo kunnen ook asielzoekers en uitkeringsgerechtigden op zijn steun rekenen. Verder staat hij slachtoffers van geweldsmisdrijven of verkeersongevallen bij in zaken waar rechtsgang, aansprakelijkheid, schadevergoeding of smartengeld aan de orde zijn.

Stichting

Vanuit zijn beide voormalige wethouderschappen in Dantumadiel en Zeewolde ontvangt Debreczeny wachtgeld, daarom kiest hij voor de stichtingsvorm. Hierdoor blijven eventuele inkomsten binnen de stichting en kunnen ingezet worden voor nieuwe hulpvragers en kan hij zijn primaire doelgroep de minima en asielzoekers, pro Deo ondersteuning aanbieden. “Zodoende kan ik iets terugdoen voor m’n wachtgeld. INTER-ESSE is een logische aanvulling op de lijst van onbetaalde vrijwilligersfuncties, die ik in de afgelopen35 jaar   vervuld heb en nog vervul.’ Van het college van B&W van Zeewolde en van verzekeraar Achmea ontving Debreczeny een tegemoetkoming in de opstartkosten en werd ondersteunt in z’n zoektocht door mevr. Titia Lont van bureau Lont Coaching voor bestuurders uit Westerland.

 

Jos Debreczeny treedt op als adviseur en bemiddelaar tussen burgers en ondernemingen en overheid.

 

 

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button