Buiten regioOndernemend

Dongeradeel kritisch over nieuwe gaswinlocatie

DOKKUM – De gemeente Dongeradeel heeft een kritische reactie gestuurd aan de minister van Economische Zaken over de voorgenomen gaswinning van de NAM bij Ternaard. De gemeente wil duidelijkheid over de gevolgen van gaswinning in de bodem en aan de oppervlakte, waaronder de kwetsbare Waddenzee. Ook wil Dongeradeel een uitspraak van de minister dat er definitief geen sprake meer zal zijn van opslag van nucleair afval in de zoutlagen. Daarnaast pleit de gemeente voor het investeren van een deel van de gasbaten in de sociaaleconomisch kwetsbare regio.

De eerste stap naar de gaswinning, die grotendeels onder de Waddenzee zal plaatsvinden, is een onderzoeksopzet, de zogeheten conceptnotitie reikwijdte en detailniveau. Hierin staat hoe het ministerie het milieuonderzoek wil laten uitvoeren en hoe dit straks in het milieue­ffectrapport (MER) moet worden uitgewerkt. B en W van Dongeradeel hebben nu een officiële reactie op de onderzoeksopzet gegeven.

Zoutlaag

De gemeente wil dat het ministerie goed laat onderzoeken wat de gevolgen van het winnen van gas onder de aanwezige zoutlaag precies zijn op de stabiliteit van die laag in de diepe ondergrond. Daarnaast moet duidelijk worden wat de risico’s van bodemdaling en/of bodembewegingen zijn voor de zeedijk en historische, beeldbepalende panden met oude funderingen. B en W dringen ook aan om een nulmeting op de gebouwen uit te laten voeren. Verder vraagt het college aandacht voor de gevolgen voor de flora en fauna in de Waddenzee.

Bestuurlijke duidelijkheid

In het verleden is de zoutkoepel bij Ternaard in beeld geweest voor opslag van nucleair afval. Dongeradeel, die daar pertinent tegen is, wil nu er geboord gaat worden helderheid hebben of dit nu definitief van de baan is. De gemeente wil daarnaast ook bestuurlijke duidelijkheid over de vraag of de koepel ook nog in beeld is voor gasopslag.

Steunen

Verder dringt Dongeradeel aan op versterking van de ‘NAM-winregio Noordoost-Fryslân’ vanwege de kwetsbare sociaaleconomische structuur. In plaats van een gaswinningsgebied te zien als een wingewest, verwacht de gemeente nu van de minister en NAM een concrete inzet om als pilotproject een deel van de gasbaten binnen de regio te houden voor een beter toekomstperspectief en versterking van de leefbaarheid.

Fries manifest

De kritische houding van burgemeester en wethouders sluit aan op het Fries manifest gas- en zoutwinning dat afgelopen april door de Friese overheden onder de aandacht is gebracht bij de Tweede Kamer en minister Kamp.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button