Buiten regio

Dongeradeel presenteert sluitende begroting 2017

DOKKUM – Het college van B en W van Dongeradeel presenteert een sluitende begroting voor 2017. De lokale lasten voor de inwoners komen uit op het gemiddelde niveau van de samenwerkende gemeenten in Noordoost-Fryslân. De meerjarenbegroting laat een positief beeld zien. Het college heeft voor de langere termijn een investeringswens en stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met een gemeentelijke cofinanciering van 3,55 miljoen euro voor duurzame investeringen in Waddenstad Dokkum & derde fase Súd Ie.

De gemiddelde woonlasten, bestaande uit onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing, dalen volgend jaar voor meerpersoonshuishoudens met 1,8%. Eenpersoonshuishoudens betalen 1,8% meer in vergelijking met 2016. Door een meevallende septembercirculaire, waarin staat welke uitkering gemeenten ontvangen van het rijk, ziet de gemeentelijke begroting voor de langere termijn er positief uit. Tot voor kort vreesde Dongeradeel te moeten bezuinigen om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen. “Wy binne bliid dat wy gjin besunigings op de foarsjenningen trochfierd ha”, aldus Albert van der Ploeg, wethouder financiën.

Investeren

B en W wil graag investeren in verdere opwaardering en ontwikkeling van de vaarroute Súd Ie en Waddenstad Dokkum in nauwe samenwerking met de provincie Fryslân en lokale partijen. Het gaat hierbij onder andere om de aanleg van jaagpaden langs de Súd Ie, bruggen noordelijke stadsgrachten, herinrichting Markt met ijsfontein en aanpak Harddraverspark. Voor deze samenhangende projecten wil Dongeradeel een financieringsaanvraag indienen bij het Waddenfonds om daarmee dan 10 miljoen euro te kunnen investeren in samenhangende majeure projecten. Van der Ploeg: “It nije ynfestearingskader fan it Waadfûns, dy ‘t de Waadprovinsjes yn koarten fêststelle sille, moat wol romte jaan foar sa’n oanfraach. In ynfestearing fan mear as 10 miljoen euro soe in boppeslach wêze foar sawol ynwenners, bedriuwen as besikers fan de Waadstêd Dokkum en de doarpen yn de Waadkustregio.”

Gemeenteraad

Op wens van de raad start Dongeradeel in 2017 een pilot wijk- en dorpsbudgetten. Twee wijken en/of dorpen kunnen in de proef naar eigen inzicht initiatieven in de leefomgeving financieren. Verder trekt de gemeente meer geld uit voor onkruidbestrijding. Dongeradeel is jaarlijks 100.000 euro extra kwijt aan een alternatieve manier van onkruidbestrijding omdat een chemische aanpak niet langer is toegestaan. Op aandringen van de gemeenteraad, die spreekt van een onverzorgd straatbeeld, komt er nog 31.000 euro bovenop om meer onkruid te verwijderen in de straten. De gemeenteraad bespreekt op 3 november de meerjarenbegroting.

 

 

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button