Buiten regio

Dongeradeel sluit azc-proces af

DOKKUM – Alle betrokkenen bij het voorbereidingsproces voor het asielzoekerscentrum (azc) in Dokkum zijn woensdagavond door de gemeente Dongeradeel bedankt voor hun inzet. Tijdens een afsluitende bijeenkomst in het gemeentehuis gaf wethouder Pieter Braaksma aan teleurgesteld te zijn dat de komst van het azc is afgeblazen. Hij roemde tegelijk het breed gedragen draagvlak voor de opvang van vluchtelingen en zei trots te zijn op het vele werk dat vrijwilligers in de afgelopen periode hebben verzet. 

Vanwege de grote vluchtelingenstroom in 2015 was Dongeradeel bereid ook haar steentje bij te dragen voor de opvang van mensen in nood. De gemeenteraad stemde daarom in november 2015 in met de komst van een tijdelijk centrum voor 600 mensen voor vijf jaar met een mogelijke verlenging tot tien jaar. Destijds was de verwachting dat het azc in het voorjaar van 2016 de deuren zou kunnen openen in het Tolhuispark. Na lang uitstel heeft het COA uiteindelijk afgelopen november laten weten dat vanwege de verminderde instroom van vluchtelingen een nieuwe vestiging van een azc in Dokkum definitief van de baan was.

Bedanken

“Ons college wilde de lange en goede periode van voorbereiding voor het Dokkumer azc, waaraan veel mensen en organisaties hebben meegewerkt, niet zomaar beëindigen. Daarom hebben we een avond belegd om na te praten en iedereen te bedanken”, aldus wethouder Pieter Braaksma. Volgens Braaksma was er sprake van veel draagvlak voor het azc, ook omdat op de beoogde locatie eerder al een opvang had gestaan. De gemeente heeft in anderhalf jaar tijd veel energie gestoken in de voorbereiding van een Dongeradeelse businesscase voor de realisatie van het azc. Dit resulteerde in een conceptplattegrond voor het azc met een ontwerp voor de terreininrichting en de functionele verdeling.

Statushouders

Op de afsluitende bijeenkomst waren veel leden van de klankbordgroep aanwezig, die bestond uit omwonenden, vertegenwoordigers van verenigingen en maatschappelijke organisaties. Daarnaast was er een toelichting over de huisvesting van statushouders in de gemeente. Op dit moment wonen er 62 statushouders in Dokkum en de dorpen. Foke Dijkstra van Vluchtelingenwerk Dongeradeel gaf tijdens de bijeenkomst aan dat er altijd behoefte is aan nieuwe vrijwilligers voor begeleiding van de statushouders.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button