Buiten regioHoofdnieuwsRegionaal

Gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. zien gezamenlijke toekomst

DOKKUM – Op 25 juni 2014 zijn de fractievoorzitters van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. bijeen geweest om te praten over de toekomst van deze regio. Het gesprek was een voortzetting van het eerste gesprek dat op 4 juni plaatsvond met alle raadsleden van deze vier gemeenten. In de bijeenkomst van de fractievoorzitters is uitgesproken dat de vier gemeenten samen zullen gaan optrekken om de bestuurlijke opgave van de toekomst het hoofd te bieden. Dit betekent dat er per 1 januari 2015 gestart wordt met een ambtelijke fusie van de vier organisaties. Dat maakt het mogelijk om de drie decentralisatieopgaven op sociaal terrein in één organisatie uit te voeren.

In 2016 zal de ambtelijke fusie worden geëvalueerd. Onderdeel van deze evaluatie is dat alle gemeenteraden zich uitspreken over een mogelijke bestuurlijke fusie in 2018. Genoemde afspraken worden opgenomen in een intentieovereenkomst die in september aan alle gemeenteraden ter vaststelling wordt voorgelegd.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button