Buiten regio

Harde aanpak overlast motorcrossers in de Marnewaard

MARNEWAARD – Motorcrossers zorgen voor overlast in het militair oefenterrein Marnewaard in het Lauwersmeergebied. De Marnewaard is opengesteld voor fietsers en voetgangers (met aangelijnde hond) op de paden, met uitzondering van het oefendorp Marnehuizen. De toegang voor gemotoriseerd verkeer is in de Marnewaard uit den boze. Omdat handhaving niet voldoende resultaat oplevert, is Defensie met het Openbaar Ministerie (OM) en Koninklijke Marechaussee (KMar) in overleg om de crossoverlast te kunnen betitelen als een economisch of milieudelict. Op die manier kunnen dan zwaardere straffen worden opgelegd, zoals inbeslagname van motoren en Quads.

Er komen regelmatig veel klachten binnen van wandelaars en fietsers die bijna zijn aangereden door crossende motoren en Quads meldt de gemeente De Marne op de website. Defensie ziet zich genoodzaakt verdergaande maatregelen te treffen omdat de laatste tijd deze overtredingen erg zijn toegenomen en er veel gevaarlijke situaties zijn ontstaan. Wandelende en fietsende toeristen moeten het ontgelden en ongevallen zijn maar net voorkomen. Daarnaast veroorzaken de motoren schade aan het natuurgebied en het oefenterrein.

Op dit moment bekijkt Defensie, in samenwerking met de KMar en het OM of er verdergaande bevoegdheden moeten worden toegepast om deze overtredingen aan te kunnen pakken en de veiligheid van wandelaars en fietsers, maar ook van oefenende militairen, te waarborgen. Het toezicht en de handhaving worden de komende maanden uitgebreid.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button