Buiten regio

KNRM neemt computerzuil in gebruik

SCHIERMONNIKOOG In het Abraham Fock gebouw van Koninklijke NederlandseReddingmaatschappij (KNRM) is de computerzuil geplaatst, nadat door eenstudent van de Hanzehogeschool Groningen er een nieuw programma op isgezet. Met dit programma kan men deelnemen aan een eenvoudige quiz vanca. 3 vragen. Voor de KNRM betekent dit weer een uitbreiding van hetnetwerk, omdat de deelnemer kan aangeven dat hij/zij ook de KNRM-nieuwsbrief wil ontvangen. Voor de bezoekers van de Opendagen of avondenis dit mooie mogelijkheid hun kennis over de KNRM eens te testen.
Waarom deze samenwerking:
Hanze Honours College
Voor studenten die op zoek zijn naar extra uitdaging in de studie, biedt deHanzehogeschool Groningen talentroutes aan. Deze talentroutes samenvormen het Hanze Honours College.
Binnen het Hanze Honours College ontmoeten talentvolle studenten vanverschillende opleidingen elkaar. Zij werken samen aan uitdagende projectenen voeren inspirerende onderzoeken uit, vaak in opdracht van een bedrijf.Met daar om heen colleges en boeiende studieopdrachten rond thema’s vande toekomst, zoals Energie en Healthy Ageing. Opdrachten die studentenertoe aanzetten niet de voor de hand liggende oplossingen te kiezen.Talentstudenten worden begeleid door speciaal geselecteerde docenten.
KNRM computerzuil
Een van die opdrachten die vanuit het Hanze Honours College is uitgevoerd,is het ontwikkelen van een computerzuil voor de KNRM. Deze zuil isontwikkeld door studenten van het Instituut voor Informatie- enCommunicatietechnologie.
“Wij zijn er trots op dat studenten van het Hanze Honours College eenbijdrage hebben geleverd aan het ontwikkelen van de KNRM computerzuil,omdat hierdoor het maatschappelijk belang wordt gediend. Een belangrijkuitgangspunt bij onze talentroutes”, aldus projectleider Gert JanWormmeester.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button