Buiten regioHoofdnieuwsRegionaal

Ministerie van Buitenlandse zaken stelt 3 miljoen euro extra beschikbaar voor Fries initiatief

LEEUWARDEN  Het project Schoon Water voor Mozambique krijgt vanuit de fondsen voor Ontwikkelingssamenwerking voor de periode 2012 tot 2015 een extra bijdrage van 3miljoen euro. Wetterskip Fryslân, Vitens, Vereniging Friese Gemeenten en provincie Fryslân hebben namelijk onlangs besloten het sanitatieproject uit tebreiden naar vijf steden in het midden van het Afrikaanse land. Met de uitbreiding van het project krijgen één miljoen mensen in het Afrikaanse land te maken met dit

Friese initiatief.

Het project Schoon Water voor Mozambique is in 2010 in vier steden in het zuiden van Mozambique van start gegaan. Vanaf de start zijn de Mozambikaanse partners al positief over het project. Voor hen reden het vervolgtraject financieel te gaan ondersteunen metongeveer 0,5 miljoen euro. Daarnaast is tijdens de uitvoering van de eerste fase alcontact gelegd met een aantal kleine bedrijven in Mozambique, Zuid Afrika en Nederland. Ook zij hebben het belang van het project onderkend en zien kansen om mee te gaandoen als partners en dragen eveneens ongeveer 0,5 miljoen euro bij aan het project.

Doel

Het doel van het sanitatieproject is het beheer en onderhoud van water- en sanitatie

voorzieningen in gemeenten te versterken. De meeste aandacht gaat hierbij uit naar het beheer van toiletten, zowel publieke als individuele. Ook wordt er gewerkt aan inzamelingen verwerking van vuilnis. Deze moet veilig zijn voor gezondheid en milieu. Zo mag het grondwater niet vervuild raken, omdat dit wordt opgepompt voor drinkwater. De resultaten tot nu toe zijn ook bezocht en gewaardeerd door de Nederlandse ambassade ter plaatse en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Bekende voetballers

De komende maanden wordt samen met de KNVB gekeken of bekende voetballers in Mozambique en Nederland ingeschakeld kunnen worden bij voorlichting en promotie voor het project Schoon Water voor Mozambique. Milieu en gezondheid staan centraal. Veel bekende sporters willen daarbij een voorbeeldrol op zich nemen.

Fries sanitatieproject

Het Friese project Schoon water voor Mozambique is een samenwerking tussenWetterskip Fryslân, provincie Fryslân, Vitens en Friese gemeenten. Daarnaast zijn hetafvalverwerkingsbedrijf OMRIN en de NHL Hogeschool bij het project betrokken.

Meer informatie over het project: http://www.schoonwatervoormozambique.nl

 

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button