HoofdnieuwsRegionaal

Nieuwe eigenaren Sionsberg onder de indruk van betrokkenheid en plannen regio

DOKKUM – Na het faillissement van Zorggroep Pasana en ziekenhuis De Sionsberg  in Dokkum is er in Noordoost- Friesland een uniek proces opgestart voor een gedragen plan voor goede zorg dichtbij. Driehonderd betrokkenen, waaronder vooral inwoners en zorgverleners maakten tijdens de Sionsbergdag op zaterdag 17 januari een plan voor passende zorg. Dit gebeurde binnen de kaders van De Friesland Zorgverzekeraar. Uniek, want normaal gesproken zitten alle betrokkenen daarvoor niet aan tafel.

Betrokkenheid Noordoost-Friesland is ongekend
Begin januari hebben de curatoren nieuwe kopers geselecteerd, dat zijn ZuidOostZorg, DC Groep en Cardiologie Centra Nederland. De nieuwe eigenaren noemden de betrokkenheid in de regio Noordoost-Friesland ongekend. Ze hebben interessante oplossingen gehoord, juist vanuit de bevolking zelf. Ze staan daarvoor open, want ze erkennen het risico dat er vanuit het beoefenen van een beroep oogkleppen kunnen ontstaan. De groepen schaarden zich achter het voorstel van de specialisten voor een snelle (her)start van specialistische zorg. Ook interessante en vernieuwende andere voorstellen vanuit de bevolking konden op algemene steun rekenen. Zo ontstond er een compleet beeld, waarmee de nieuwe eigenaren aan de slag gaan.

Het plan
Het gedragen plan beslaat een breed scala aan ideeën met betrekking tot: specialistische zorg, anderhalve lijnszorg (nauwe samenwerking huisartsen en specialisten), integrale ouderenzorg en eigen regie, geboortezorg, zorg op Ameland (proef), ketenzorg en samenwerking, preventie, palliatieve zorg (zorg voor mensen die niet beter worden en niet lang meer leven) en oncologische zorg (voor het opsporen en behandelen van kanker). Op 26 januari koppelen de nieuwe kopers de verdere invulling van de plannen via de pers aan de bevolking terug. Er worden binnenkort werkgroepen actief met daarin vertegenwoordiging van inwoners die plannen verder uitwerken. De voortgang daarvan is te volgen via www.bouwmeeaandesionsberg.nl. De betrokkenheid daarbij van de bevolking, de nieuwe kopers, Zorgbelang Fryslân, de gemeenten en de zorgverzekeraar blijft van kracht. Directeur van Zorgbelang Fryslân, Margreet de Graaf, is blij met het gedragen resultaat en de vervolgstappen: ”Het is  belangrijk dat de belangen van patiënten en inwoners goed in beeld blijven.”

Intensieve voorbereiding
De afgelopen weken zijn ruim 2.300 mensen voorbereid op de Sionsbergdag, zij werden op de dag zelf vertegenwoordigd door 300 deelnemers. Goede zorg dichtbij is een gevoelig onderwerp en de gemoederen liepen tijdens het voortraject soms ook hoog op. Gedurende het proces, maar zeker op de Sionsbergdag zelf, ontstond er verbinding en nieuwe energie om samen te bouwen aan een passende en duurzame zorgvoorziening dichtbij. Het initiatief voor het maken voor een plan samen met de bevolking kwam van wethouder Sicco Boorsma van de gemeente Dongeradeel en vond steun van De Friesland Zorgverzekeraar en de Provinsje Fryslân. Zorgbelang Fryslân is als onafhankelijke partij, met ervaring met het organiseren van invloed, gevraagd om het proces te realiseren. Van daaruit zijn onafhankelijk deskundigen Klaas de Jong en Anke Siegers gevraagd voor de begeleiding. Anke Siegers is aangesloten bij het kantelteam van Jan Rotmans, een internationale autoriteit op het gebied van transities en duurzaamheid.

Een gedragen plan binnen één dag
De deelnemers hebben zelf groepen gemaakt. De twintig groepen waren verdeeld over klaslokalen in het Dockinga College in Dokkum en iedere groep werd vertegenwoordigd door een spreker. Deze sprekers voerden de centrale discussie in een apart lokaal, dit werd de gehele dag vastgelegd door streekomroep RTVNOF. Zo konden de groepen en de mensen thuis alles op de voet volgen. Daar werd dankbaar gebruik van gemaakt, want alleen al via de computer werd het maar liefst 15.000 keer bekeken. De sprekers gingen op gezette tijden terug naar hun groep voor het bijstellen of optimaliseren van hun plan. Er werd doorgewerkt tot er sprake was van een gedragen plan, dat aan het einde van de dag werd gepresenteerd door inwoners. “Dat er met driehonderd mensen en een achterban vanuit de huiskamers op één dag een gedragen plan wordt gemaakt, mag een prestatie van formaat worden genoemd. Met de complimenten aan de bevolking, de zorgprofessionals en alle andere betrokkenen,”aldus een deelnemer.

 

Foto’s Klaas de Jong

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button