HoofdnieuwsRegionaal

Wetterskip Fryslân sluit vanavond de sluizen

LEEUWARDEN / KOLLUM – Het Draaiboek IJs van Wetterskip Fryslân is vanmiddag in werking getreden. Het Hooglandgemaal in Stavoren is gisteravond uitgezet en de sluizen bij Harlingen, Zoutkamp en Dokkumer Nieuwe Zijlen worden vanavond om 20.00 uur gesloten. De vorst lijkt de komende zeven dagen door te zetten, waarmee het schaatsen op natuurijs eventueel mogelijk wordt. Daarom neemt het Friese waterschap maatregelen om een bijdrage te leveren aan de ijsaangroei. De omstandigheden zijn gunstig, want er is weinig neerslag en wind voorspeld en ’s nachts gaat het matig vriezen.

Voor de aangroei van ijs is het noodzakelijk dat het water tot stilstand komt, met name in de Friese boezem. Daarom is Wetterskip Fryslân de afgelopen week begonnen met het verlagen van de waterstanden. Deze lagere waterstand is nodig om de aanvoer van water uit de polders en eventuele neerslag te kunnen opvangen, als het gemaal bij Stavoren uit
is en de spuisluizen dicht zijn. Zo zorgt het waterschap dat het water in de kanalen, vaarten en meren tot rust komt, waardoor de kans op ijsaangroei toeneemt.

Poldergemalen

De komende twee dagen worden de meeste poldergemalen gefaseerd uitgezet. De ervaring leert dat bij de eerste vorstdagen de toevoer van water uit de polders op de Friese boezem nog aanzienlijk is. Er zal dan nog nauwelijks sprake zijn van ijsaangroei, omdat het water nog in beweging zal zijn en de omgeving nog moet afkoelen.

Vaarverbod

Provincie Fryslân stelt met ingang van dinsdag 15 januari om 18.00 uur een vaarverbod in voor alle vaarwegen, met uitzondering van die welke gebruikt worden door deberoepsvaart. Meer informatie is beschikbaar op www.fryslan.nl/scheepvaartberichten

Dagelijks ijsbericht

Wetterskip Fryslân bericht tijdens deze vorstperiode via de website dagelijks rond 15.00 uur over de maatregelen die genomen worden om de ijsrecreatie in haar beheergebied te bevorderen. De ijsveiligheid en de organisatie van toertochten zijn een verantwoordelijkheid van de Friesche IJsbond en de plaatselijke ijsverenigingen. Er is
regelmatig contact met de meteorologen, provincie Fryslân, de Friesche IJsbond,IJsvereniging Visvliet-Pieterzijl en de stichting de Overijsselse Merentocht.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button